Přímo v popelářských autech, takzvaných kuka-vozech, by se měl svážet jen odpad z nejbližšího okolí; do vzdálenosti 15 kilometrů. Ze vzdálenějších míst by odpad měl putovat přes překladiště, přičemž 60 procent dopravovaného odpadu by se mělo přivážet po železnici. Uvažuje se také o využití říční dopravy na Labi - a v plánu je navíc výstavba celé série obchvatů.

Hlavním tématem besedy, na níž nechyběli ani odborníci z krajského úřadu, se nicméně staly připravované kotlíkové dotace. „V současné době již chystáme třetí výzvu. Pokud to odsouhlasí krajské zastupitelstvo, příjem žádostí by měl být zahájen 3. června,“ připomněl Kovács.

S tím, že na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle nebo kotle spalující biomasu bude připraveno 575 milionů korun – což by mohlo stačit na příspěvky až pro pět tisíc domácností.

Navíc ne všichni úspěšní žadatelé dostanou peníze až po ukončení akce, jak to fungovalo dosud. „Tentokrát chystáme i zálohy pro ty, kteří by mohli mít s ufinancováním nového zařízení problém,“ upozornil Kovács.

Dalšími tématy debaty s veřejností, jež se přes původně plánované dvě hodiny protáhla, byly především dopravní stavby a možnosti obcí získávat peníze z dotačních fondů.

Oba náměstci se však na Mělnicko nevydali až odpoledne. Po regionu putovali už od dopoledne, sdělil v pátek Deníku Jan Denemark Nováček z kanceláře hejtmanky. „Před diskusí s občany navštívili teplárensko-elektrárenskou oblast Mělník, Senior-komplex Mělník, Školní statek Mělník a Českou zemědělskou akademii i mělnickou stanici Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje,“ přiblížil jejich trasu.

Ilustrační foto
Využití kotlíkových dotací zkomplikuje i smrt

Cesta náměstků hejtmanky po Mělnicku

* Komplex ČEZ – Elektrárna Mělník (EMĚ):

- V nejbližších letech se provoz promění na čistě teplárenský, což má výrazně snížit škodlivé emise (až o 80 procent).

- V rámci jednání a prohlídky areálu se zástupci kraje zaměřili na dopady výstavby zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) na okolí. „Jednou z podmínek zástupců okolních obcí je dobudování dopravní infrastruktury. Společně s Ředitelstvím silnic a dálnic jednáme o koncepci dopravy v regionu a máme již poměrně jasnou představu o obchvatech a napojeních na dálniční síť. Budeme v okolí stavby počítat i s využitím železniční a říční dopravy. Věřím, že najdeme řešení přínosné pro okolní obce,“ uvedl náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD).

- V oblasti dopravních staveb chce kraj spolupracovat i s investorem stavby spalovny, společností ČEZ.

- Projekt ZEVO Petera podporuje; podle něj „nabízí odpověď“ na nový zákon o odpadech, který od roku 2024 už obcím neumožní vyvážet komunální odpad na skládky.

* Senior-komplex Mělník, jehož zřizovatelem je soukromá společnost:

- Náměstek hejtmanky Petera ocenil, že se toto zařízení mimo jiné zaměřuje na klienty s Alzheimerovou nemocí. „Je jasné, že do budoucna bude stále více sociálních služeb zajišťovat soukromý sektor,“ poznamenal.

* Školní statek Mělník:

- Zástupci kraje si prohlédli areál včetně vyhlášených vinných sklepů.

- Náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO) ocenil, že Školní statek Mělník a tamější Česká zahradnická akademie patří ve výchově zahradnických a zemědělských odborníků k republikové špičce. „Svědčí o tom především vysoká úroveň výuky studentů – a také fakt, že tato akademie úzce spolupracuje i s Českou zemědělskou univerzitou v Praze,“ podotkl Kovács.

* Stanice Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v Mělníku:

- Náměstek Petera pochválil práci nejen profesionálních, ale i dobrovolných hasičů. Ocenil, že v extrémních situacích nasazují svůj život, aby pomohli druhým. „Respekt k jejich práci ale sám o sobě nestačí. Hasiči potřebují především kvalitní vybavení, aby se mohli cítit bezpečněji – a jejich zásah byl co efektivnější, “ zdůraznil Petera.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Ilustrační foto
Průměrná mzda leckomu vyrazí dech: ve středních Čechách 34 293 Kč