Pomáhalo mimo jiné s organizováním výroby respirátorů či přípravou dílů pro ochranné štíty na 3D tiskárnách. A podle slov ředitele SIC Marka Špoka se zaměřovalo i na hledání cest, jak krizi překonat v dlouhodobějším výhledu.

„Zapojili jsme se do dobrovolnických činností, využili jsme našich kontaktů a komunikačních nástrojů pro bleskové informování veřejnosti a vzdělávání podnikatelů, propojili jsme technologické firmy a výzkumné ústavy, které pomohly například zásobovat kraj ochrannými pomůckami,“ ohlíží se Špok za mimořádnými aktivitami ve vypjaté době. „Jsem velice pyšný na celý tým SIC a způsob, jakým se nám podařilo snížit negativní dopady na ekonomiku i životy obyvatel Středočeského kraje,“ chválí ředitel Špok své spolupracovníky.

Inovace v plechovce

SIC, které si připomíná už pět let existence, se může pochlubit nejen nasazením v období nejtvrdších koronavirových opatření či rozdělováním podpor od kraje, jež menší středočeské firmy mohou získat v rámci takzvaných inovačních či kreativních voucherů. Podle Špokových slov se inovační centrum snaží dostat do středních Čech vědecké poznatky a technologie 21. století – a k tomu cíli také směřuje snažení jeho týmu.

Nemusí přitom být řeč jen o špičkových objevech výzkumných center z různých oborů, s nimiž je SIC v kontaktu. Nadšeně Špok hovoří také o inovaci v podobě výuky formou Maker kultury, kterou SIC formou pilotního projektu nabídlo průmyslovce v Rakovníku. „Cílem je rozvoj dovedností, kreativního a projektového myšlení mezi žáky i učiteli,“ připomněl Špok přínosy unikátního stylu výuky. Při něm se uplatňuje třeba robotická stavebnice Robot in a can (Robot v plechovce, jež dokáže vzbudit zájem o elektronické technologie a způsoby jejich ovládání. Tedy o „průmysl 4.0“, jak se dnes s oblibou říká. Chválí také úspěch Středočecha Tomáš Poláčka v soutěži T-Mobile Rozjezdy, jíž je SIC partnerem. Ten zabodoval s dřevěnou kostkou, jejíž pohyb dokáže v inteligentním domě třeba zhasnout, zapnout televizi nebo stáhnout žaluzie. To může posloužit komukoli – obzvlášť ale lidem s poruchou jemné motoriky či dětem.

Pomoc pro firmy i obce

Jak na velké objevy, tak na „drobnosti“ chce SIC soustřeďovat pozornost i nadále. Za klíčovou označuje ředitel Špok snahu přispívat k rozvoji podnikání i vzdělávání – a také novými technologiemi pomáhat městům a obcím; například s vodohospodářstvím nebo energetikou. „Kolegové se naplno věnují i aktuálními trendům jako jsou například zavádění vodíkové technologie v hromadné dopravě nebo třeba 5G sítě, nabízející skvělá řešení zejména v průmyslu a logistice. Rád bych zmínil i naši iniciativu v rámci posilování ochrany nemocnic ve Středočeském kraji v kontextu kybernetické bezpečnosti, která se stala jedním z důležitých témat současnosti,“ poznamenal Špok.

Pět let existence Středočeského inovačního centra

- Prostřednictvím svých programů SIC přerozdělilo finanční podporu více než stovce malých a středních podniků
- Uspořádalo více než 70 vzdělávacích konferencí a seminářů, které navštívilo přes 1500 účastníků
- V kraji má zmapované inovační i investiční příležitosti vycházející z více než 350 kontaktů se zástupci firem, výzkumných organizací, škol a obcí
- Dlouhodobě poskytuje služby malým a středním podnikům v rámci pěti aktivních programů (jde například o pomoc firmám odhalit inovační příležitosti, návrhy změn, které povedou k růstu firmy, či propojování výrobní sféry s konkrétními výzkumnými organizacemi, jež pro ně vyvinou nové produkty či navrhnou optimalizace)
- Spolupráce se školami má pomoci jak prohlubování zájmu o nové technologie, tak rozvíjení dovedností a způsobu myšlení ve vazbě na nové technologie; mezi žáky i jejich vyučujícími
- Zahájena byla spolupráce s obcemi, prozatím třeba v oblasti řešení osvětlení systémem takzvaných chytrých lamp
- Další oblasti zájmu reprezentuje například založená Aliance pro vodu, sdružující partnery se společným cílem v oblasti efektivního hospodaření s vodou a bojem proti suchu

Zdroj: Středočeské inovační centrum

close Ředitel Středočeského inovačního centra Marek Špok. info Zdroj: archiv SIC zoom_in

Ředitel Středočeského inovačního centra Marek Špok

• Pochází z Janovic u Frýdku Místku, kde v minulém období působil jako starosta
• Vystudoval Vysokou školu Báňskou obor energetika, následně na Slovenské technické univerzitě získal doktorský titul
• Má četné zkušenosti z oblasti obchodu, marketingu i managementu firem, které získal v průběhu své profesní praxe. Pracoval například ABB nebo ve společnosti Škoda Slovakia, Tractebel Engineering patřící do skupiny GDF-SUEZ (nyní Engie). Před nástupem do SIC pracoval téměř pět v podniku zaměřeném na vojenskou techniku VOP CZ.
• V čele SIC stojí od listopadu 2019