Dříve hotova by měla být levnější z obou staveb – nový most před dálnici D7 v Brandýsku za necelých 33 milionů korun. Ten současný je v takovém stavu, že by oprava nejenom nebyla ekonomicky výhodná, ale podle expertního zkoumání ani není technicky možná, připomněla v úterý hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Dlouhodobě do nosné konstrukce zatékalo, proto je nutné postavit most znovu. Podle odborníků lze použít prakticky jen základy stávající stavby,“ uvedla k chystanému projektu, který si vynutí uzavření komunikace, přesměrování veškerého provozu na objízdnou trasu – a neobejde se ani bez omezování dopravy na dálnici. Se zprovozněním nového mostu se předběžně počítá koncem léta příštího roku.

Na jaře roku 2020 by se pak měli dočkat tiššího provozu lidé žijící v okolí frekventované komunikace na Nymbursku, konkrétně v místech, kde páteřní silnice prochází obcí Straky. Opravu úseku dlouhého 1,7 kilometru, která pak nabídne lepší svezení i motoristům, označila hejtmanka také jako akutní. Zásadní změnou bude nahrazení dlažby asfaltovým povrchem.

Projekty nově schválené pro spolufinancování z evropských peněz
* Akce III/00712 Brandýsek – most přes dálnici D7
Současný třípolový most má vlivem zatékání vážně porušenou nosnou konstrukci, jejíž stav je hodnocen jako velmi špatný. Navrhováno je vybudování nového mostu s nosnou konstrukcí tvořenou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí, pro jehož založení se využijí základy stávajícího mostu. Práce jsou plánovány tak, aby co nejméně omezovaly provoz pod mostem – tedy na dálnici D7. Stavět by se mělo v příštím roce od března zřejmě do července – přičemž se zprovozněním nového mostu se počítá nejpozději v září. Předpokládané náklady dosahují 32,827 milionu korun – přičemž 85 procent má být financováno z prostředků EU a pět procent ze státního rozpočtu.

Plánek k akci „II/332, III/27212, III/3323 Straky“* Projektový záměr na akci II/332, III/27212, III/3323 Straky
Rekonstrukce silnice II. třídy číslo 332 a navazujících komunikací III. třídy, která má přinést snížení hlukové zátěže a zvýšení komfortu pro automobilovou dopravu, je rozdělena do několika úseků označených samostatnými čísly stavebních objektů: SO.101 – komunikace III/27212, SO.102a – komunikace II/332 – Krchleby, SO.102b – komunikace II/332 – Zbožíčko a SO.103 – komunikace III/3323 – Čilec. Celkem má být opraveno 1,7 kilometru komunikací, kde dojde na rekonstrukci celého konstrukčního souvrství a dlážděné obrusné vrstvy asfaltovým krytem. Dojde také ke změně přednosti v jízdě na křižovatce silnice II/332 s III/27212 a místní komunikací vedoucí na Všejany tak, aby se hlavní komunikací nově stala silnice II. třídy, která je v obci Straky dopravní tepnou s nejsilnější zátěží. Hotovo by mělo být v dubnu roku 2020. Předpokládané náklady dosahují 46,571 milionu korun – přičemž z 85 procent se mají na financování podílet evropské prostředky a pěti procenty státní rozpočet.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje