To v rámci projektu COLOR Circle uspořádalo dvoudenní mezinárodní seminář s propojením účastníků pomocí internetu, věnovaný takzvané cirkulární ekonomice. Takovému hospodaření, při němž jsou zdroje maximálně využity, vzniká co nejméně odpadu a pro věci, které dosloužily svému původnímu účelu, se nachází další využití.

S příznivým ohlasem v České republice i v zahraničí se setkaly jak samotné uspořádání webináře, tak představované nápady. Včetně těch středočeských, které ukázaly, jak výrazně má Středočeský kraj nakročeno k tomu, aby se mohl stát jedním z nejvíce cirkulárních regionů v rámci Evropy. Předpoklady pro to nabízí současné zastoupení průmyslu a zemědělství. Včetně výzkumných kapacit.

Významná je však i role samosprávy. S velkou pozorností se setkalo třeba vystoupení starosty Kněžic na Nymbursku Milana Kazdy (nez.), který přiblížil, jak to přišlo, že se vesnice o pěti stovkách obyvatel díky vybudování bioplynové stanice a systému centrálního vytápění s kotelnou na biomasu stala první energeticky soběstačnou obcí v rámci republiky. Už roky si sama vyrábí teplo, elektřinu i plyn.

Výzkumnice Tereza Pavlů z UCEEB, Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradu na Kladensku, zase představila výsledky výzkumu týkající se recyklace betonu. A vlastně plynule mohl navázat Ondřej Koc z pražské společnosti ERC-TECH, jež se mimo jiné věnuje technologiím pro stavební průmysl včetně likvidace odpadů z demolic.

Tým inovačního centra pod vedením Jakuba Pechláta a Cyrila Klepka si dal za cíl představit osvědčené postupy spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a místními orgány – a ukázalo se, že v oblasti cirkulární ekonomiky se už nyní mohou střední Čechy stát inspirací pro další regiony. Její další rozvoj je přitom jedním z klíčových pilířů, na nichž stojí úvahy o budoucnosti Středočeského kraje, připomíná náměstek hejtmanky Jiří Snížek (Piráti), který má na starost oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Přímo k projektu byla přizvána jeho stranická kolegyně Jana Skopalíková, krajská radní pro životní prostředí a zemědělství, jež se náklonností k myšlence celosvětové oběhové ekonomiky netají.

„Jsem ráda za možnost zapojení Středočeského kraje do mezinárodního projektu COLOR Circle. Řešení otázky odpadů vnímám jako jedno z aktuálně nejdůležitějších témat v životním prostředí – a cirkulární ekonomiku jako jeden z nástrojů, jak snížit množství vyprodukovaného odpadu,“ zdůraznila. S tím, že roli kraje spatřuje především v zajišťování metodické podpory pro obce. „Například formou seminářů a sdílení příkladů dobré praxe,“ nabízí Skopalíková konkrétní možnosti.