Ze slov náměstka hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslava Michalika (STAN) nicméně plyne, že to není suma, o jejímž rozdělování by nyní byla řeč. „Většina těchto peněz už má své určení na základě minulých rozhodnutí. Tyto peníze budou použity pro již přidělené dotace obcím i neziskovkám – a zejména pro financování investičních projektů,“ vysvětlil Michalik.

Také z peněz, o jejichž využití lze nyní rozhodovat, krajští radní ještě chtějí dát část stranou; pro případ, že by přišly horší časy. „Vzhledem k tomu, že doba je stále nejistá, rozhodli jsme se disponibilní prostředky ve výši 137 milionů korun převést do rezervy pro nepředvídatelné události,“ upřesnil náměstek hejtmanky.

Testování školáků. Ilustrační foto
Testování dětí ve školách? Nejen antigenní, ale i metodou PCR

Zmíněné pokračování již rozjetých investičních akcí, z nichž se významná část týká středočeských silnic, se především vztahuje na spolufinancování projektů hrazených z dotací. Konkrétně v případě financování z Evropské unie jde o 792,6 milionu korun; v případě národních dotačních programů o 123,9 milionu. Na vlastní investice kraje pak připadá 325,4 milionu.

„Další velkou část představují příspěvky na posílení již dříve vyhlášených Středočeských fondů: celkem se jedná o 542,5 milionu korun,“ upozornil Michalik, že nynější rozhodování o penězích souvisí nejen s čerpanými dotacemi, ale i s těmi, které kraj rozděluje.

Své návrhy nyní středočeští radní posílají k projednání ve finančním výboru středočeského zastupitelstva. Definitivní rozhodnutí by pak měli přijmout zastupitelé na svém nejbližším zasedání – na jednání ohlášeném na pondělí 26. dubna.