Současně bude od 1. května na těchto přehradách, hojně využívaných i k rekreačním účelům, zahájeno převážení plavidel. Ta hráz Orlíku u obce Solenice na Příbramsku překonají pomocí zdvihadla, loni modernizovaného kvůli možnosti využívat tento lodní výtah i za nižšího stavu hladiny – a na Slapech tradičně poslouží valník. Sezona má trvat do konce září.

Přepravu si je třeba předem objednat přes internet, což však pro provozovatele plavidel není novinka. Rezervační systém byl zaveden už loni v rámci opatření proti šíření koronaviru – a jeho využívání má pokračovat.

„Pro lepší komfort uživatelů těchto přepravních zařízení byl zaveden on-line rezervační systém pro objednávání přepravy, který je spolu s podrobnějšími informacemi, včetně těch provozních, dostupný na adrese rezervace.pvl.cz,“ upozornil Roldán. S dodatkem, že objednat se je možné sedm dní před plánovaným převážením plavidla. Rezervační systém byl tedy spuštěn už v sobotu. Nejpozději je třeba objednávku zadat 24 hodin předem. V případě výpadku rezervačního systému lze volat na telefonní číslo 257 329 425.

Využívání rezervací posádky plavidel ocení v době, kdy se očekává nárůst počtu zájemců o přepravu, míní generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala – přičemž opět budou hrát roli koronavirové souvislosti. „Předpokládáme, že stejně jako v loňském roce bude v letních měsících velký zájem o tuzemskou rekreaci, včetně rekreace na vodě,“ řekl. „Zaváděný rezervační systém umožní uživatelům plavby lépe plánovat svoji trasu i čas strávený na vodě,“ vysvětlil Kubala, v čem vidí přínos.

Na Orlíku také na přelomu dubna a května začnou se zvyšováním hladiny na letní úroveň. Dříve to nešlo, a to s ohledem na stavební práce v korytu Vltavy na jihu Čech; až poblíž Týna nad Vltavou. „Zvyšování hladiny je vázáno na ukončení stavebních prací k prohloubení plavební dráhy pod vodním dílem Kořensko,“ vysvětlil Roldán souvislosti: jde o dosažení požadované plavební hloubky v úseku Podolsko–Kořensko.

Ředitel Kubala nepochybuje, že výsledek si budou uživatelé plavby na Vltavské vodní cestě pochvalovat. „Povodí Vltavy touto investicí, spolu s prodloužením kolejové dráhy v horní vodě na hrázi orlické přehrady z loňského roku, významně přispívá k většímu zabezpečení průběžné plavby na střední Vltavě,“ zdůraznil.

S odkazem na letní sucha v minulých letech, kdy si nízký stav vody vynucoval předčasné ukončení plavby. „Obě akce byly financovány z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury,“ poznamenal Kubala.