Bezpečnost pracovníků podílejících se na modernizaci dálnice zajišťuje umístění mobilních svodidel, která je oddělují od projíždějících aut – a právě snížení rychlosti, upozornila za středočeské policejní ředitelství mluvčí Veronika Čermáková.

Připomněla, že nyní se práce opět rozjíždějí v úsecích mezi exity 21 Mirošovice a 29 Hvězdonice na pomezí Prahy-východ a Benešovska, stejně jako při hranici Benešovska s Vysočinou mezi exity 56 Soutice a 66 Loket. „I v tomto roce mohou řidiči předpokládat, že v opravovaných úsecích bude prováděno úsekové měření,“ zdůraznila policistka Čermáková.

Třebaže motoristické servery vliv kamer propojených s radary na bezpečnost zpochybňovaly (někdy i s tím, že jde jen o šikanování řidičů spojené s rýžováním peněz), a to i na základě údajů o dopravní nehodovosti, ministerstvo dopravy trvá na svém: mělo smysl; přimělo řidiče v uzavírkách zpomalit.

Porovnávání počtu nehod ministerstvo odmítá s tím, že nelze srovnávat rozdílné měsíce i odlišné varianty průjezdu omezením. S argumenty z analýz situace přímo na D1 i s odkazem na zkušenosti ze zahraničí má jasno: díky měření řidiči více dodržují rychlostní limit 80 km/h, který je v obdobných evropských dopravních omezeních všeobecně respektovanou praxí.

Desítky tisíc případů

Zaznamenaných přestupků spočívajících v překročení nejvyšší dovolené rychlosti, což policisté předávali k dalšímu řešení podle místní příslušnosti radnicím v Benešově, Říčanech a Vlašimi, loni nebylo málo. Desítky tisíc případů! A na pokutách jde o desetimiliony. „Prostředky vybrané z pokut na D1 jsou příjmem rozpočtu obce s rozšířenou působností, jejíž úřad vede přestupkové řízení,“ sdělila v pondělí Deníku tajemnice benešovské radnice Magda Zacharieva. „Účel použití není stanoven; město je zapojí do svého rozpočtu,“ upřesnila.

V Říčanech mohou hovořit konkrétněji. Jak využít peníze z pokut, si určili. Podle pondělní informace mluvčí radnice Kateřiny Lauerové je výnos z úsekového měření v rozpočtu města zvláštní položkou, kde se s 30 procenty se počítá na provozní výdaje (mzdy, nájemné, energie, poštovné…). Osmapadesát procent je určeno na financování dopravní infrastruktury včetně nových bezpečnostních prvků.

Do dopravy jdou i další dvě procenta, určená na dopravní značení a dopravní výchovu. Deset procent patří integrovanému záchrannému systému na zlepšení vybavení – město například poskytlo 600tisícový dar na pořízení termokamery pro Policii ČR, 800 tisíc na auto pro lezeckou skupinu hasičů, jež právě v Říčanech působí, a přispěje na nákup cisternového vozu pro dobrovolné hasiče (většina ceny, dosahující 4,75 milionu, se má zaplatit z dotace).

Desítky milionů na pokutách

Vybráno na sankcích za rychlou jízdu na D1 bylo loni v Říčanech 9,6 milionu korun. Zhruba tři čtvrtiny předepsané částky, jež dosahovala 12,7 milionů korun. Je to o něco méně, než vyplývá z počtu vystavených předpisů (13 519) krát tisíc korun; rozdíl je dán kurzovém převodem v případě cizinců. Celkově radnice dostala od policie 14 265 případů, nicméně část byla odložena: houkající sanitky či vozy policie, ale i případy nečitelných registračních značek nebo cizinců, jež nelze dohledat.

To v Benešově už jde o jiná čísla: oznámených případů z D1 bylo 35 795, počet „výzev k zaplacení“ pak byl o pět tisíc nižší. Plateb přišlo 27 363; další 3432 případy jsou ve fázi čekání na vydání příkazu či byly předány jinému správnímu orgánu. „Výtěžnost z pokut na D1 – z výzev k zaplacení, příkazů a správních rozhodnutí) – dosahuje 20 milionů korun,“ uvedla Zacharieva.

Hodně případů je uzavřeno už tím, že provozovatel vozidla po zaslání výzvy zaplatí. Až ve chvíli, kdy nereaguje nebo se proti pokutě ohradí, nastupuje standardní správní řízení.

Práce bude dost i v budoucnu

I velký počet případů se dařilo řešit s pracovníky, kteří už se zabývali záznamy z jiných radarů ve města a okolí, přiblížila Deníku říčanskou situaci mluvčí Lauerová. S tím, že počet zaměstnanců, kteří vyřizují pokuty z úsekového měření, nebylo třeba navyšovat. Naopak v Benešově tým posílili. „Už před dvěma lety jsme na první vlnu přijali tři lidi, řekla Deníku Zacharieva. S tím, že z loňských záznamů z dálnice ještě zbývá menší část k řešení. Ty letošní zřejmě budou znamenat práci na tento rok i část příštího.

I po skončení prací na D1 (a tím pádem i úsekového měření v místech s omezením) bude mít radnice pro tyto pracovníky uplatnění. „Mají zkoušku odborné způsobilosti opravňující věnovat se i správním řízením,“ řekla Deníku tajemnice. Připomněla také, že se řeší i další přestupky zachycené radary: v Benešově je to ve Vlašimské ulici a na základě smlouvy rovněž pro obec Kozmice – a připravuje se totéž pro Chlístov. „Data z vlastních radarů si totiž obce samy stahovat nesmějí; k tomu mají oprávnění Policie ČR nebo městské policie,“ vysvětlila Deníku Zacharieva.

Pokud nakonec pohledávka není uhrazena, zaměstnává věc ještě finanční odbor a tým zajišťující vymáhání. Ty už ale v Benešově neposilovaly.

Sankce za přestupky spojené s překročením rychlosti

- Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h nebo mimo obec o méně než 30 km/h: na místě do 1000 Kč, ve správním řízení 1500 – 2500 Kč, zákaz řízení se neukládá, 2 body

- Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více: na místě do 2500 Kč, ve správním řízení 2500 – 5000, zákaz řízení 1 – 6 měsíců (spáchá-li řidič opakovaně v období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích), 3 body

- Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 40km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více: na místě řešit nelze, ve správním řízení 5000 – 10 000 Kč, zákaz řízení 6 měsíců – 1 rok, 5 bodů

Zdroj: Policie ČR