Aktuální výzva k podávání žádostí, ohlášená jako poslední z předem naplánovaných, má lhůtu k podávání žádostí do 30. června 2022 – nebo do vyčerpání částky určené na tento dotační program. Ani datum, ani rozdělení peněz zatím nedávají důvod k tomu, aby kraj přijímání žádostí zastavil. Potvrzují se však někdejší upozornění náměstka hejtmanky Gabriela Kovácse (ANO), že kdo dřív přijde, ten dřív bere – a také má jistotu, že se na něj dostane.

Místa uvolňují odpadlíci

Žádat o podporu lze v elektronické podobě prostřednictvím webu krajského úřadu, přičemž elektronický formulář je následně třeba vytisknout, podepsat a doplněný předepsanými přílohami doručit na krajský úřad. Přímo k vyřízení však již nynější žádosti nesměřují; na rozdíl od těch dřívějších.

Soustřeďují se do takzvaného zásobníku, z něhož jsou postupně odebírány, pokud z dřívějších žadatelů některý „odpadne“. To nebývá nic neobvyklého: žadatel třeba nesplní podmínky; podle Kovácsových slov se však také stává, že od svého záměru ustoupí.

Kotlíkové dotace mají nejen přispět ke zlepšení ovzduší v obcích a městech díky podpoře přechodu majitelů domů k ekologičtějšímu způsobu vytápění, ale také přinést větší pohodlí: obsluha moderních zařízení se s kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nadá srovnávat. Současně mají pomáhat lidem splnit povinnost výměry kotlů. Provoz těchto spotřebičů první a druhé emisní třídy má totiž být od 1. září 2022 zakázán; pod hrozbou pokuty dosahující až 50 tisíc korun (byť se objevují zvěsti, že termín by ještě mohl být posunut).

Stamiliony pro tisíce domů

Půlmiliarda korun, původně v rámci aktuální třetí dotační výzvy připravená k rozdělení mezi Středočechy, se výrazně navýšila – skoro o čtvrt miliardy – a kraj čeká ještě na další peníze. Vzhledem k velkému zájmu se podařilo vyjednat s ministerstvem životního prostředí poskytnutí celkové částky dosahující nyní 720 milionů korun – a ani ta by neměla být konečná. Kraj ještě žádá o dalších 85 milionů z peněz, které nebyly dočerpány v rámci první a druhé výzvy kotlíkových dotací.

Zájem o získání části z těchto peněz projevilo zatím v kraji v rámci třetí výzvy bezmála sedm tisíc žadatelů. Nejnovější souhrn, který Mapový portál Středočeského kraje eviduje k 15. červenci, připomíná, že po vyřazení zamítnutých žádostí jich krajský úřad evidoval 6898. Z toho již 1302 zájemcům kraj peníze proplatil – a dalších 2782 je těsně před cílem: v jejich případě se čeká na poslední krok. Celkový počet „rozjednaných“ žádostí (tedy těch nacházejících se v procesu kontroly, doplňování či schvalování) byl však podstatně vyšší: 5596.

Podpory na výměnu zdrojů tepla

- Tepelné čerpadlo – až 80 procent nákladů; nejvýše 120 tisíc korun

- Kotel na biomasu – až 80 procent nákladů; nejvýše 120 tisíc korun v případě samočinné dodávky paliva a 100 tisíc korun u ruční dodávky paliva

- Plynový kondenzační kotel – až 75 procent nákladů; nejvýše 95 tisíc korun

- Příspěvek na kotel spalující uhlí, byť sebemodernější, už získat nelze (což platí i pro kotle kombinované, v nichž lze topit jak uhlím, tak biomasou)

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje