Na vážnější polemiku v souvislosti s vysokou půjčkou zřejmě nedojde. Už v minulosti, kdy se o možnosti takový úvěr čerpat vedla jednání, se na výhodnosti tohoto způsobu financování pro kraj důležitých akcí v zásadě shodovali zástupci koalice i opozice. Byť v té doby byly ve srovnání s dneškem jejich role obrácené.

O dalších penězích mají zastupitelé jednat v souvislosti s rozmanitými dotacemi, podporami či dary: pro obce, výzkumné organizace, firmy, provozovatele nemocnic, MASky neboli místní akční skupiny i pořadatele akcí. K těm patří třeba i Skutečná liga; tradiční soutěž zaměřená na hledání hudebních talentů. Podpora je však navrhována také například pro filmaře natáčející pohádku Tajemství staré bambitky 2, organizátory 52. ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka, přesunutí loňské dotace pro festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady na letošní ročník, což souvisí s koronavirovými omezeními – a dokonce i na neuskutečněnou akci: příspěvek na úhradu výdajů vynaložených loni na přípravu Mělnického vinobraní, jež se nemohlo uskutečnit také kvůli koronaviru.