Zničení již nepotřebných údajů, které by mohly být zneužity, zajišťuje pro živnostníky, lékaře či třeba právníky i pro firmy včetně velkých společností. Likviduje například účetní data, smlouvy, ale i záznamy obsahující citlivé osobní údaje. Papírové dokumenty speciální stroje rozdrtí a materiál je pak po províření slisován do balíků.

Pokud je možná recyklace, firma je pak předává k dalšímu využití; v opačném případě dojde na ekologickou likvidaci dále nezpracovatelného odpadu. Pro některé zákazníky je důležitá nejenom bezpečnost procesu od převzetí přes odvoz až po konečné zničení, ale i získání certifikátu potvrzujícího řádně provedenou likvidaci (ten mohou potřebovat pro archiv nebo třeba pro odbor životního prostředí).

Z úředního pohledu radní odsouhlasili navýšení kapacity zařízení ke sběru, odstraňování a výkupu odpadů. Likvidovat by se v kralupském areálu mělo podstatně více písemností a dat než dosud. Radní vyslovili souhlas se čtyřnásobným rozšířením nakládání s materiálem v kategorii ostatní odpady; s navýšením z původních pěti tisíc tun ročně na 19 990 tun. Naopak u nebezpečných odpadů dojde k výraznému poklesu: z padesáti tun na deset.