To je otázka, kterou po roce znovu probírají místní politici, rodiče školáků i zaměstnanci příspěvkových organizací města, školních kuchyní.

Podle místostarosty Benešova Tomáše Podholy zatím nic není rozhodnuto a město jen dál posuzuje a zvažuje nabídky Scolarestu.

„Naším cílem je rozšíření a zatraktivnění služby při zachování všech pravidel týkajících se školního stravování,“ přednáší Ondřej Čermák, obchodní ředitel Eurestu pro školství důvody, proč by Benešov měl dát přednost před vlastní příspěvkovou organizací soukromé firmě. Dalším jsou například i motivační programy pro děti Jíme s Barvožroutem, který má za úkol  podporu zdravých a pestrých stravovacích návyků, programy  etikety, chování a stolování ve školní restauraci.

I o tom ví ze schůzce zástupců politických stran benešovského zastupitelstva jeho členka Jaroslava Babková. Ta společně s dalšími zastupiteli navštívila také jídelnu Scolarestu v Berouně.

„Domnívám  se, že v případě, že do Benešova přijde Scolarest, ztratí školní jídelna svůj charakter školní jídelny. Také proto, že by do ní měla přístup široká veřejnost. Proto bych jeho příchod do benešovského školního stravování nedoporučila,“ uvedla Jaroslava Babková.

Ondřej Čermák má ale pro rozhodování benešovských politiků ještě další argument.

„Z ekonomického hlediska nabízíme celkovou úsporu 
v nákladech na školní stravování a připravenost investic do zatraktivnění školních jídelen,“ tvrdí.

A jak na proces seznamování města se Scolarestem nahlížejí zaměstnankyně jídelen?

„Obáváme se o ztrátu práce,“ uvedla jedna z vedoucích pracovnic, ale právě z obavy 
o místo nechce být jmenována. „Myslím si výhodou našeho školního stravování proti Scolarestu, je právě to, že u nás děti dostanou oběd, ale nekoupí už žádné laskominy,“ je přesvědčena kuchařka. „To, co se nám za dlouhá léta podařilo, by příchod Scolarestu zcela rozbil. Zřizovatel jídelny má nyní plnou kontrolu, 
u soukromé firmy by to bylo složitější, možná nemožné,“ je přesvědčena.

O tom, zda se Scolarest do benešovských školních jídelen dostane bude jednat a rozhodovat zastupitelstvo města. Kdy? Termín zatím není stanoven.

Podobná situace jako v Benešově je také v Týnci nad Sázavou. Tam v minulém volebním období zastupitelé příchod Eurestu zamítli. Na provoz Scolarestu do Sázavy se dojelo podívat a vyzkoušet si jej nyní i nové vedení města.

„Chci vědět, jak to funguje,“ argumentovala na otázky z opozice v zastupitelstvu, zda je případ Eurest znovu na pořadu jednání, místostarostka Adriana Bursová.