Spolek Středočeské vodní cesty sice se záměrem podpory výletní a rekreační plavby v povodí Vltavy a Labe vznikl už v prosinci roku 2015, kdy se jeho zakladateli staly Středočeský kraj, akciová společnost BG Technik cs, prodávající vedle dalších strojů i lodní motory a čluny, a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR; zprvu se však soustředil především na hledání náplně budoucí činnosti. Zásadní impuls ke změně nepřineslo ani následné schválení nových stanov.

Nástup nového ředitele má přinést skutečný rozjezd aktivit. „Jeho hlavním úkolem je nastavení nové strategie rozvoje spolku a rozhýbat jeho činnost, která byla poslední rok v útlumu,“ uvedla v pondělí Kubíčková. O tom, že se to povede, nepochybuje krajský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO). „Nový ředitel má bohaté zkušenosti z oblasti lodní dopravy a logistiky. Věříme, že je využije v rámci spolku – a povede se mu přispět k oživení vodních cest ve středních Čechách,“ podotkl. Fungování spolku má tedy přispět k rozvoji turistiky kolem řek – a jeho činnost bude úzce provázána se Středočeskou centrálou cestovního ruchu (jež je jednou z příspěvkových organizací kraje).

„Podle nových stanov by měl spolek především získávat dotace, granty a příspěvky, spolupracovat při organizaci a administraci výstav zaměřených na propagaci regionu, podporovat turistické využití vodních cest na Labi a Vltavě či v rámci jejich povodí i na jiných vodních cestách,“ připomněl nový ředitel spolku Sahula. Zmínil také podporu spojení vodních cest s nabídkou turistického vyžití organizovanou obcemi a městy či spolupráci s hospodářskými komorami nebo s akademickou obcí.

Stejnými slovy osvětloval možnosti, jež nabízí změna stanov, už v červnu roku 2017 tehdejší náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Vít Rakušan (STAN). S o to větší pozorností jistě budou radnice měst a obcí v okolí řek i další lidé kolem vody sledovat konkrétní první kroky nynější fáze fungování spolku.