Návrh rozpočtu mají krajští zastupitelé schvalovat na svém veřejném zasedání v pondělí 28. listopadu. Náměstek hejtmanky pro oblast financí a dotací Michael Kašpar (STAN) překládá návrh doporučený radními kraje, při jehož přípravě krajský úřad vycházel z odhadů vývoje daňových příjmů (ve srovnání s letoškem by měly vzrůst o pětinu, přesněji o 19 procent) a očekávaného vývoje ekonomické situace. Počítá s příjmy i výdaji v celkové výši 45 384 187,30 tisíce korun.

Tyto peníze umožní nejen financovat základní činnosti kraje a jím zřizovaných organizací, ale s využitím vlastních zdrojů i úvěru od Evropské investiční banky (EIB) také investice. Úvěrové zdroje získává kraj vedle prostředků od EIB (1,6 miliardy) také od Komerční banky (1,4 miliardy) a České spořitelny (385 milionů). Také peníze půjčené od domácích peněžních ústavů mají posloužit na takzvané předfinancování a spolufinancování projektů podpořených získanými dotacemi. Mimochodem – na úrocích z úvěrů přijatých v minulosti (a to již od roku 2007) kraj zaplatí celkem 263 milionů.

Očekává se nárůst některých výdajů

Klíčové je v nynější době vytvoření rezerv na výdaje, s nimiž lze počítat, avšak jejich výše není známa dopředu: jde zejména o možné zdražování energií, příspěvky dopravcům na dražší pohonné hmoty i mzdy řidičů, stejně jako růst mezd úředníků. Významná část peněz nicméně krajským rozpočtem pouze prochází s tím, že mají předem určený účel – typickým příkladem jsou prostředky, jež stát kraji posílá na rozdělení do školství.

Významnější navýšení výdajů ve srovnání s letošním rokem navrhuje náměstek Kašpar například na zajištění dopravní obslužnosti (o 480 milionů), pro opravy škod po zimě na silnicích druhé a třetí třídy (plus 255 milionů), ale zanedbatelné není ani zvýšení částky na podporu kvality a rozvojových projektů škol (50 milionů navíc). V rámci výdajů jsou jednotlivé položky označeny již z minulosti známým „semaforem“ – barevným odlišením důležitosti. Červená značí ty nutné, plynoucí ze zákona nebo jiných právních norem, oranžové jsou ty žádoucí, potřebné pro strategický rozvoj – a zelná ukazuje, kde škrtat by v případě nutnosti bylo bylo nejsnazší: některé záměry by sice nedostaly zelenou, avšak neznamenalo by to katastrofu.

Peníze na dotace spadnou víc než o desetinu

Z pohledu středočeských obcí a jejich občanů mohou být vedle financí směrovaných do veřejné dopravy či oprav silnic podstatné zejména prostředky plánované na granty a dotace ve zmiňované výši 581 milionů – což proti letošnímu roku znamená snížení o 12,4 procenta. V naléhavých případech však mohou být užitečné i další krajské peníze: třeba havarijní fond pro ochranu jakosti vod (10 milionů) či výdaje na havárie (20 milionů).

O plnění příjmů a výdajů rozpočtu informuje kraj prostřednictvím nástroje Monitor (na monitor.statnipokladna.cz) a na svém webu (kr-stredocesky.cz) v rámci rozklikávacího rozpočtu Gordic.