Žádosti o podporu podávané od sklonku ledna do počátku března posoudila hodnoticí komise jmenovaná náměstkem hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství Milošem Peterou (ČSSD, která jednotlivé záměry obodovala a sestavila tak jejich žebříček. Podpory se pak dočkaly ty nejúspěšnější. „Na některé žádosti, které byly řádně podány a splnily všechny formální náležitosti, bohužel nestačil objem peněžních prostředků,“ vysvětlil Petera, proč byl žebříček uchazečů důležitý. Vzhledem k tomu, že bylo nutno vybírat, se hodnocení netýkalo jen jednotlivých projektů, ale i jejich vzájemného porovnání: v čem je jeden lepší než jiný? A přínosnější?

Mezi záměry, které radní doporučují zastupitelům podpořit, je podle úterní informace Heleny Frintové z krajského úřadu třeba vybudování pozorovatelny divokých koní a zubrů v Benátkách nad Jizerou. „Dalšími projekty jsou například Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty při Ochraně fauny ČR o.p.s., Malý průzkumník přírody a ekovýchovný projekt Happy Soil ve školách nebo Mezinárodní dlouhodobé programy environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školy ve Středočeském kraji ve školním roce 2018/2019,“ připomněla Frintová větší akce se širším záběrem.