Zájem o takzvané zotavovací akce, jak hygienici táborové dění označují, koronavirus zjevně nenakazil. Hygienici měli v kraji nahlášeno 27 303 dětských táborníků; samotných akcí se uskutečnilo 321 s celkem 473 běhy. Loni šlo o 281 akcí – a zúčastněných dětí bylo o 250 méně, nabídla srovnání mluvčí krajské hygieny Dana Šalamunová.

Navzdory nákaze větší zájem

Vyšší počty hygieniky překvapily, byť stoupající trendy zaznamenávají rok co rok. „Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v souvislosti s onemocněním covid-19 a s nutností zavádět hygienicko-protiepidemická opatření je to jistě zajímavý jev,“ poznamenala ředitelka Tomicová. Pouze v jediném případě táborníci kvůli výskytu koronaviru odjížděli domů předčasně, připomněla Šalamunová. S upřesněním, že jinde se pozitivita potvrdila až po skončení akce či turnusu. „Jednalo se celkem o sedm případů podezření na výskyt nákazy covid-19, přičemž potvrzených z nich vyšlo pět,“ shrnula mluvčí bilanci sezony.

Padlo celkem osm pokut

Téměř polovinu z nahlášených táborů hygienici navštívili v rámci kontrol. Těch letos provedli 157; loni jich bylo 143. A nedopadlo to zle, plyne ze slov zástupce ředitele krajské hygienické stanice Tomáše Vodného. Ten připomněl odhalení vesměs běžných závad, které se každoročně opakují a nejsou závažné. „Lze tedy říci, že pořadatelé se s letošní výjimečnou sezonou vyrovnali dobře – a se splněním mimořádných hygienických opatření a doporučení neměli problém,“ konstatoval Vodný. „Dokladem toho je i fakt, že jsme ani letos nebyli nuceni přistoupit k žádnému zákazu akce,“ doplnil.

I když hygienici uložili proti loňsku méně pokut – bylo jich osm, zatímco před rokem 15 – byly to vyšší sankce. Vybrali na nich celkem 16,5 tisíce korun; o 2,1 tisíce více než loni. Zdaleka ne všechna odhalení však končila právě takto. Celkem totiž hygienici zaznamenali 20 závad; o jednu více než loni. Vedle pětice porušení pravidel zásobování akce pitnou vodou se pochybení podle slov Šalamunové týkala zdravotního zabezpečení akce, kdy například úplně chyběla ošetřovna s marodkou nebo nebyla dostatečně vybavena lékárnička; dále pak stravování – ale v jednom případě také nezajištění vyhovujících podmínek pro osobní hygienu dětí. Z pěti udání občanů hygienici čtyři podněty vyhodnotili jako zcela neoprávněné; pouze jediný uznali za částečně oprávněný.

Noční můrou organizátorů táborů bývají hromadné obtíže nepříjemného rázu, které se zpravidla označují jako „střevní chřipka“. Tedy: gastroenteritidy; epidemicky se vyskytující infekční onemocnění virového původu. Ani letos se táborníkům v kraji nevyhnuly, a to hned v pěti případech. Naštěstí se podle hygieniků nejednalo o nic závažného: průběh onemocnění byl vesměs lehký.

Nedostatky zjištěné na táborových akcích
- Zásobování pitnou vodou, kdy některé z odebraných vzorků vykazovaly nesplnění hygienických limitů po stránce mikrobiologické: 5 závad
- Stravování v rámci táborové kuchyně: 3 závady + 1 případ týkající se nedostatků v rámci samostatné stravovací služby zajišťující jídlo pro táborníky
- Zdravotní zabezpečení akce, kdy například vůbec nebyla zřízena ošetřovna a izolace nebo nebyla dostatečně vybavena lékárnička: 3 závady
- Zdravotní dokumentace dětí i dospělých: 3 závady
- Nesplnění ohlašovací povinnosti (tedy pořádání tábora bez předchozího nahlášení): 2 případy
- Podmínky pro osobní hygienu dětí: 1 závada
- Ubytování dětí: 1 závada
- Zajištění podmínek pro konání menší akce, která nebyla klasickým táborem: 1 závada

Zdroj: Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Středočeského kraje; vzhledem k tomu, že několik kontrol se zjištěnými závadami dosud není uzavřeno, se celkový počet závad ještě může změnit