Její název zní: Cesta zpět o sto let – a je to míněno doslova. „Představ si sám sebe. Je ti tolik, kolik ti je, jsi tím, kým jsi, ale má to jeden háček: nežiješ v roce 2018, žiješ o sto let dříve,“ připomíná zadání soutěže. A nabízí v té souvislosti řadu otázek. „Jak se proměnil tvůj život? Co kolem sebe vidíš? Kde bydlíš? Co řešíš? Zkus nám o tom všem – nebo jenom o něčem – povyprávět svým obrazem, a zažij tak dobu první republiky,“ vybízejí organizátoři jedné z doprovodných akcí oslav vzniku samostatného československého státu v roce 1918.

S hledáním odpovědí zatím není třeba spěchat. Soutěžní práce lze zasílat až do 15. května. Nicméně – k promýšlení je toho opravdu hodně. Nejen samotné sdělení a jak ho výtvarně uchopit, ale také jakou zvolit techniku. Soutěžit lze totiž jak s výtvarnými pracemi (kresbami či malbami ve formátu A2 nebo A3), tak i s fotografiemi (na kvalitním fotopapíru adjustovanými na formátu A3 nebo A2) – a dokonce i s krátkými videonahrávkami, filmem nebo animacemi (o maximálně tříminutové stopáži). Školáci z druhého stupně základních škol (včetně odpovídajících ročníků gymnázií) a ti, kteří navštěvují ZUŠky, se přitom utkají v samostatných kategoriích.

 

Zatímco videa mohou školy přihlásit do soutěže zasláním na e-mailovou adresu bartosova@gask.cz, plošné práce a fotografie je třeba doručit na adresu GASK Kutná Hora – Ivana Bartošová, Barborská 51–53, 284 01 Kutná Hora. Všechna díla je třeba označit jménem a příjmením dítěte, jeho věkem, rokem narození, pohlavím – a samozřejmě také názvem díla, technikou, která byla použita při jeho vytvoření, názvem a přesnou adresou školy či organizace, která práce posílá a e-mailovým spojením na učitele. 

Přílohou dále musí být podepsaný souhlas s podmínkami výtvarné soutěže včetně možnosti využití výtvarného díla pořadatelem – a rovněž souhlas zákonného zástupce soutěžícího dítěte se zpracováním osobních údajů pro účely výtvarné soutěže pořádané Středočeským krajem. Hned se tak nabízí jeden rozdíl v porovnání s dobou před sto lety, vnímaný i dospělými – kdyby v roce 1918 přišla na podobný souhlas řeč, asi by každý jen nechápavě kroutil hlavou.

Po vyhodnocení soutěže, plánovaném na 22. květen, budou všichni účastníci vyrozuměni o výsledcích – a to nejpozději do 25. května. Nejlepší díla budou vystavena v GASK – přičemž už nyní je stanoveno datum vernisáže spojené s předáním cen: 5. června. Nevystavené práce si jejich odesilatelé budou moci po domluvě vyzvednout.

soutěž cesta zpět o sto letZdroj: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje