Významnou roli kraje především Orlík, mající nyní hladinu na mimořádně nízké úrovni kvůli pracím na modernizaci lodního výtahu – zdvihadla pro rekreační plavidla na orlické hrázi. Vody se tam tedy vejde hodně.

V případě vodního díla Slapy se tudíž zástupci státního podniku Povodí Vltavy rozhodli neudržovat dále volný prostor pro zachycení případných zvýšených přítoků z jarního tání sněhu. Jde zhruba o dva výškové metry; konkrétně je zde prostor pro vodu z jarního tání vymezen kótami 268,50 a 270,60 metru nad mořem. Obvykle se udržuje volný až do začátku dubna.

Letos je však situace jiná: hladina již stoupá a do soboty 15. února má být zvýšena na kótu 269,10 metru nad mořem. „Poté bude udržována na úrovni běžné pro letní období,“ poznamenal Roldán. Ke konci února pak začnou vodohospodáři postupně zvyšovat také hladinu na Orlíku.

Dokonce se již objevily úvahy, zda je v oblasti Šumavy, Novohradských hor a dalších částech povodí dostatek sněhu k tomu, aby se voda orlické přehrady dostala na úroveň obvyklou pro běžnou rekreační sezonu.