„Stání fond podpory investic, který program spravuje, už přijal 67 žádostí o dotace či nízkoúročený úvěr,“ upřesnil. S dodatkem, že program Výstavba pro obce je sice k dispozici už třetím rokem, avšak na jeho využívání se podepsala koronavirová pandemie, kdy se zastupitelé měst a obcí mohli scházet s obtížemi – a navíc řešili jiné problémy.

Nyní se zájem opět zvyšuje, připomněl Landa. Tlumočil slova ministryně Kláry Dostálové (za ANO), že fond SFPI peníze postupně uvolňuje. Nemuselo by přitom zůstat jen u podpory aktivit obcí, slibuje ministryně. „Zvažujeme rozšíření programu směrem k dalším možným příjemcům – jako jsou developeři, neziskové organizace, charity a podobně,“ upřesnila Dostálová. I v takovém případě by nicméně stát kladl důraz na spolupráci obcí v sociální oblasti.

O dotace (což je podstatně častější požadavek) nebo výhodné úvěry mohou nyní žádat obce, které se rozhodnou budovat například sociální byty pro seniory či samoživitelky s nízkým příjmem – ale i dostupné nájemní byty pro domácnosti lidí majících profesi označovanou jako veřejně prospěšnou a potřebnou.

„V případě sociálních bytů je poskytována dotace ve výši až 100 procent způsobilých výdajů, na dostupné byty je poskytován dlouhodobý nízkoúročený trvale fixovaný úvěr ve výši až 100 procent způsobilých výdajů,“ připomněl Landa pravidla místním zastupitelům.

Upozorňuje také, že rovněž v novém Integrovaném regionálním operačním programu, který bude v platnosti od letoška do roku 2027, nebudou chybět dotační peníze na výstavbu sociálních bytů; zhruba tři miliardy korun. „Ještě v rámci minulého programového období by mělo do roku 2023 vzniknout kolem pěti tisíc bytů pro sociálně slabší občany. Podpora dosáhla čtyř miliard,“ poznamenal Landa.