„Za to, že máte štěnice, se nemusíte stydět. Stydět by se měli ti, kteří je mají, ale radši to nepřiznají, aby nebyli za špinavce," řekl zákaznici boleslavský deratizátor Lukáš Sedláček, který má v těchto dnech napilno. Vyšší teploty totiž způsobují, že nepříjemní parazité, kteří se živí lidskou krví, jsou aktivnější, a tak jeho telefon zvoní takřka v jednom kuse.

Také další deratizátoři se shodují, že výskyt štěnic je v Mladé Boleslavi v poslední době častější. Za pravdu jim dává i magistrát, který zvýšený výskyt zaznamenává v městských bytech.

„Za postřik v bytech ve správě firmy Domos jsme za rok 2015 vynaložili částku přes 1,1 milionu korun, za první pololetí roku 2016 částku zhruba 770 tisíc korun. Dá se říci, že výskyt štěnic v Mladé Boleslavi mapujeme zhruba od roku 2007," uvedla mluvčí magistrátu Hana Kopalová.

Doménou štěnic jsou sice ubytovny, kde je velký pohyb obyvatel, vyskytují se však hojně i v bytových domech a méně často také v domech rodinných. Zejména v panelových domech je jejich likvidace často během na dlouhou trať.

Rezistence vůči přípravkům

Štěnice mohou putovat společnými prostory, šířit se přes sklepní kóje či prostupy ve zdivu a v případě, že nájemníci nedodržují postup doporučený deratizátory, se po zredukování populace opět rychle množí. Obtížný hmyz si navíc postupně vytváří rezistenci vůči používaným přípravkům.

To vše vede k tomu, že v Mladé Boleslavi existují zhruba čtyři lokality, kde se parazitický hmyz vyskytuje stále znovu a znovu. „Výsledek záleží i na spolupráci s nájemníky - včasné nahlášení výskytu štěnic, umožnění opakovaného přístupu do bytu a dodržování doporučených opatření," dodala mluvčí magistrátu.

Cena deratizačního zákroku se pohybuje od několika stovek, kdy deratizátor přistoupí k vyplynování zamořeného bytu, až do několika tisíc korun v případě, že použije kombinaci účinných přípravků. Například v bytě aplikuje postřik a plynuje až následně.

A jak člověk ke štěnicím přijde? Nejčastěji k zavlečení dochází prostřednictvím používaného nábytku (jsou však známy i případy šíření v nábytku novém). K přenosu však dochází velmi často v tuto roční dobu - pokud po návratu z dovolené zjistíte, že máte tělo pokryté červenými skvrnami, vězte, že jste si krom zážitků z prázdnin možná dovezli i další suvenýr.

Čtěte také: Ze sedmého patra létal na ulici nábytek. Je plný štěnic, řekli mladíci