Letos byli při startu 13. ročníku opět v hlavní roli zástupci středních Čech. Kraj totiž má v rámci tohoto projektu v opatrování putovní trofej: kamenné Srdce vlasti, jehož stav také každoročně v rámci tradiční slavnosti „kontroluje“ známý kardiolog Jan Pirk. Loni byly střední Čechy hlavním partnerským krajem minulého ročníku, letos výstava hlavní partnerský kraj nemá, a tak strážcem Srdce vlasti zůstává středočeské hejtmanství. Letos se v rámci partnerství nově připojila i Česká komora architektů a zapojili se také držitelé České ceny za architekturu.

Tradicí je, že nový ročník Mé vlasti cestami proměn bývá zahajován v Praze na Vyšehradě – a ani ten třináctý nebyl výjimkou. Tentokrát však jen za přítomnosti přímých aktérů, bez účasti veřejnosti – v rámci opatření proti šíření koronaviru. Hlavní poslání se ale nemění: výstava představuje 106 míst – z toho tři ze Slovenska – kde chátrající objekty nejenom změnily svou tvář, ale často se staly i místem setkávání; jak při práci na proměně, tak i následně.

Mezi oceněné proměny se letos zařadily roubená farní stodola v Mnichově Hradišti, obnova kamenného mostu v obci Sazená na Kladensku či restaurování bývalého františkánského kláštera ve Voticích na Benešovsku. Nebo třeba z blízkého sousedství Středočeského kraje obnova Ústějovské kapličky u Mladé Vožice, rehabilitace fasád premonstrátského kláštera Želiv a márnice Žlutice. Cenu za kreativitu získala rekonstrukce náplavek v Praze 2 a 5 – tedy na obou březích Vltavy v hlavním městě. Cenu souznění porota mimo jiné udělila obnově zámku Bořanovice-Pakoměřice na Praze-východ a obnově hospody v Máslovicích taktéž na Praze-východ.

Všechny panely kompletní výstavy představující inspirující proměny budou k vidění ve vyšehradském parku do 29. června. V poslední den měsíce se rozdělí na jednotlivé kolekce, jež se vydají na tradiční putování po celé zemi. Podle slov koordinátorky projektu a ředitelky spolku Cestami proměn Drahomíry Kolmanové se s nimi bude možné setkávat na tradičních místech: na náměstích, návsích, ale i nádražích či v knihovnách. A také na facebooku a webu výstavy www.cestamipromen.cz, kde je rovněž možné hlasovat pro nekrásnější proměnu.