Mediálně nejznámější je přetlak nebožtíků v Ostravě, alarmující zprávy už ale přicházejí i z dalších míst. Třeba z Karlových Varů.

Tak vážné, jako je slyšet odjinud, to ve Středočeském kraji není, ujišťuje hejtmanka Petra Pecková (za STAN). Byť nezpochybňuje, že i v kraji krematoria, jež zde fungují v Kladně, Mělníku a Nymburce, pracují na hraně spalovací kapacity. Zvyšovat „výkon“ už tedy příliš nelze. Ani urychlit žeh, který při teplotě v peci kolem tisíce stupňů Celsia trvá zhruba hodinu.

Dostačující ve středních Čechách nicméně zatím je chladicí a mrazicí kapacita pro uložení těl zesnulých, jež je vytížená z poloviny. Povolání mrazírenských návěsů kamionů, jak Středočeši mohli vidět v televizi na záběrech ze severu Moravy, kde už nestačila ani dodatečně vybudovaná venkovní chladírenská kapacita, tak zde aktuálně nehrozí.

Krematoria a pohřební služby mají podle informací, jež Pecková tlumočila z jednání krajského krizového štábu, možnost uložit 1140 těl. Ve čtvrtek 7. ledna bylo obsazeno 553 míst. Kapacita pro umístění zesnulých tedy zatím postačuje.

Tvrzení, že krematoria pracují, až se z nich kouří, by leckomu mohlo zavánět morbidním cynismem a působit dojmem nejapného, obzvlášť v dnešní době zcela nepatřičného žertování. Ve skutečnosti mohou mít tato slova blíže ke skutečnosti, než by leckdo soudil. Uvažuje se totiž o opatření v podobě zrušení emisních limitů, což by některým krematoriím umožnilo zavést nepřetržitý provoz. Možná řešení tíživého stavu totiž nespočívají jen v převozu zemřelých ke zpopelnění do jiných částí republiky, o čemž se zatím hovořilo nejvíc. V pondělí by různé varianty měla posuzovat vláda.

Ve hře by z celorepublikového pohledu mohla být třeba i organizační opatření v podobě zákazu dovozu nebožtíků – zařízení v příhraničních regionech si totiž leckdy zlepšují finanční bilanci zpopelňováním zesnulých ze sousedních zemí. Nebo rozhodnutí o tom, že takzvaný patologicko-anatomický odpad, jak se označují třeba amputované části těla nebo rozmanité tkáně včetně placent z porodnic, bude spalován v jiných zařízeních. Dosud míří právě do krematorií, pokud provozovatel zdravotních služeb nezajistí jejich likvidaci ve vlastní spalovně.

Ve středních Čechách zatím nikdo varovný prst nezvedá – nicméně ani zde není situace taková, že by bylo možno nabízet pomoc regionům, jež se v této věci ocitly ve větších těžkostech. „Uděláme vše pro to, aby vše probíhalo důstojně,“ ujišťuje hejtmanka Pecková.