Hlavní město Praha v dubnu zaznamenalo mírný nárůst míry nezaměstnanosti (o 0,09 procentního bodu), avšak i tak má nižší podíl lidí bez práce nežli středočeské okolí: 2,65 procenta. Celorepublikový průměr dosahuje 3,31 procenta – je tedy právě o půl procentního bodu vyšší, než hodnota pro střední Čechy.

Poměrně značné rozdíly mezi regiony existují i v rámci kraje. Dlouhodobě si nejnižší nezaměstnanost udržuje okres Praha-východ – aktuálně s hodnotou 1,14 procenta; v pomyslném žebříčku následuje Praha-západ (1,47 procenta). Pod dvě procenta se ještě vešlo Benešovsko (1,65) – a mírně nad touto hranicí se nachází Mladoboleslavsko (2,19). Ani na opačném pólu se neobjevuje překvapení. Nejvyšší nezaměstnanost v kraji vykazuje Kladensko s hodnotou 4,32 procenta, následované Mělnickem (4,10). Poměrně vyrovnaně jsou pak na tom okresy Nymburk (3,73), Příbram (3,72) a Kolín (3,69).

Kladensko má také nejvyšší podíl lidí bez práce: nahlásilo se tam 4526 osob. Nad dva a půl tisíce se ještě dostaly okresy Mělník (2857) a Příbram 2668. Pod tisícovku opět po delší době poklesl okres Rakovník (959), kde se výrazněji rýsuje vliv nástupu sezonních prací. Pod dvěma tisíci zůstalo ještě šest dalších středočeských okresů, a to včetně nejbližšího okolí hlavního města: Benešov (1015), Kutná Hora (1353), Praha-východ (1359), Praha-západ (1400), Mladá Boleslav (1789) a Beroun (1888).

Pracovníci Úřadu práce ČR také evidují volná místa; pracují nicméně s údaji, které jim zaměstnavatelé nahlásili o své vůli – oznamovací povinnost nemají. Přehled obsazovaných pozic tudíž není kompletní. I tak 61 565 nabízených míst umožňuje zajímavé propočty: z celokrajského pohledu by na jednoho evidovaného nezaměstnaného vycházelo 2,5 dostupného postu v zaměstnání. V rámci kraje jsou však i v tomto případě výrazné rozdíly. Největší výběr dlouhodobě nabízí Praha-východ – aktuálně s 13 621 příležitostmi k nástupu do práce. Následují Mladoboleslavsko (9701) – a již poměrně vyrovnané okresy Mělník (5674) a Praha-západ (5568). Nejužší nabídkou naopak nepřekvapí nejmenší okres Rakovník (1225); pod tři tisíce míst je dále evidováno na Kutnohorsku (2458) a na Benešovsku (2883).

V rámci kraje meziměsíčně ubylo 2511 pozic – a obdobný trend vykazuje i většina středočeských okresů; kromě Kladenska a Kolínska. Tento pokles může souviset se vstupem části uprchlíků z Ukrajiny na trh práce. Do vývoje nezaměstnanosti však jejich přítomnost viditelněji nezasáhla.

Podíl nezaměstnaných osob (v procentech)

Okres, region Duben Březen Únor Leden 
Benešov  1,6 1,7 1,8 1,8
Beroun 3,1 3,1 3,3 3,4
Kladno  4,3 4,3 4,4 4,5
Kolín 3,7 3,8 3,9 3,9
Kutná Hora 2,9 3,2 3,3 3,4
Mělník 4,1 4,2 4,2 4,3
Mladá Boleslav 2,2 2,1 2,1 2,2
Nymburk 3,7 3,9 4,0 4,1
Praha-východ 1,1 1,1 1,2 1,2
Praha-západ 1,5 1,5 1,7 1,7
Příbram 3,7 3,9 4,2 4,3
Rakovník 2,8 3,0 3,4 3,4
Středočeský kraj 2,8 2,9 3,0 3,1
Hlavní města Praha  2,6 2,6 2,7 2,7
Česká republika 3,3 3,4 3,5 3,6

Uchazeči o zaměstnání evidovaní úřady práce

Okres, region Duben Březen Únor Leden 
Benešov 1 015 1 053 1 131 1 141
Beroun 1 888 1 906 2 003 2 070
Kladno 4 526 4 594 4 703 4 766
Kolín 2 420 2 454 2 525 2 531
Kutná Hora 1 353 1 516 1 593 1 638
Mělník 2 857 2 950 2 942 3 005
Mladá Boleslav 1 789 1 789 1 805 1 886
Nymburk 2 391 2 499 2 589 2 658
Praha-východ 1 359 1 351 1 418 1 485
Praha-západ 1 400 1 468 1 608 1 672
Příbram 2 668 2 840 3 064 3 076
Rakovník   959 1 051 1 166 1 184
Středočeský kraj 24 625 25 471 26 547 27 112

Volná pracovní místa evidovaná úřady práce

Okres, region Duben Březen Únor Leden
Benešov  2 883 2 922 2 877 2 807
Beroun 4 777 4 822 4 953 4 690
Kladno 3 669 3 547 3 350 3 739
Kolín 4 484 4 474 4 745 4 485
Kutná Hora 2 458 2 533 2 537 2 331
Mělník 5 674 5 716 5 743 5 826
Mladá Boleslav 9 701 10 524 10 943 10 207
Nymburk 3 151 3 410 3 236 3 185
Praha-východ 13 621 14 743  16 391 16 042
Praha-západ 5 568  5 575 6 471 5 335
Příbram 4 354 4 524 4 950 4 930
Rakovník 1 225 1 286 1 188 1 224
Středočeský kraj 61 565  64 076 67 384 64 081

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR