Připomněl, že plánovaných pozic proti dřívějšku přibylo, což je především reakcí na vznik prvosledových hlídek: policistů, kteří se neustále pohybují v terénu na svěřeném teritoriu a k jejich úkolům patří co nejrychleji reagovat v případě tísňové volání. Mají ale také k dispozici zdravotnické vybavení i patřičné školení, takže v případě potřeby mohou poskytovat první pomoc. Prostě: na místě, kde se objeví problém, být co nejužitečnější – ať už je třeba chránit, nebo pomáhat.

Kučera však míní, že ve skutečnosti by střední Čechy potřebovaly ještě více policistů, než představuje současný plánovaný stav – zejména v reakci na rychlý rozvoj oblastí kolem Prahy, kde výrazně přibývá obyvatel. Počítá se také se vznikem nových dálničních oddělení. Mimochodem – před obdobím úspor plánované početní stavy skutečně hranici čtyř tisíc mužů a žen v uniformách převyšovaly: pro rok 2012 plán dosahoval 4012. Reálný stav se však od současnosti výrazněji nelišil: 3557.

Problém v okolí hlavního města

„Nejvíce policistů chybí na Kladensku a Mělnicku,“ připomněl ředitel, kde ve středních Čechách je situace nepalčivější. Dlouhodobě je také „pod stavem“ okolí hlavního města – zejména ve směru na jih a na západ od metropole. V okolí Prahy totiž policie nevede evidence podle okresů, ale na základě vlastních územních odborů. V kladenském okrese nyní chybí 39 policistů, na Praze-venkov: Jih, což je územní odbor vytvořený v minulosti s tím, že zde s nárůstem počtu obyvatel bude přibývat i práce pro policii, zůstalo na ramínku dokonce ještě o jednu uniformu víc.

Právě v konkurenci příležitostí nabízejících se v hlavním městě mají policejní náboráři práci nejobtížnější. Stejně jako za „konkurenty“ mohou považovat armádu – nebo třeba i hasiče. „Máme podobnou cílovou skupinu,“ vysvětlil Kučera. Náborové aktivity rozvíjí středočeská policie rozmanité, připomněla její mluvčí Vlasta Suchánková. Upozornila třeba na dlouhodobý sportovně-charitativní projekt Přes bariéry s policií, jehož cílem je oslovit budoucí maturanty v posledních ročnících středních škol. „Současně ale vedeme i další náborové aktivity; například i prostřednictvím virtuálního chatbota,“ poznamenala Suchánková.

Hodně mladý policejní sbor

Stejně jako dříve platí, že ne každý uchazeč projde, potvrdil Kučera, že stále musejí být adepti způsobilí zdravotně, psychicky i z hlediska fyzické zdatnosti. „To je u generace dnešních absolventů někdy obtížné skloubit,“ posteskl si. Přijmout se loni ve středních Čechách podařilo 173 policistů, 150 jich ale odešlo. Když ředitel mluví o odchodech policistů, říká to sice posmutněle, ale současně i se se zjevnou hrdostí. Hned 133 z nich totiž loni odešlo takzvaně převedením – tedy uplatnit zkušenosti získané ve středních Čechách do jiných krajů, často do Prahy, nebo k celorepublikovým útvarům.

„Zejména odcházeli na jiné pozice z důvodu kariérního růstu, tedy na základě výběrových řízení,“ poznamenal Kučera. Právě tento fakt jej naplňuje hrdostí: daří se policisty připravovat tak, že dosahují úrovně, s níž se uplatní se uplatní na jiných, vyšších či pro ně atraktivnějších pozicích nabízejících zajímavější a pestřejší práci. Nicméně pro střední Čechy to znamená, že je třeba připravovat a vychovávat další; jejich nástupce. Načež se u mnohých záhy ukáže, že i oni jsou připraveni tak, aby se mohli ucházet o vyšší funkce. Podle věkového průměru tudíž středočeská policie patří mezi nejmladší kraje.