Z hlediska volnočasových aktivit a turismu skončil kraj čtvrtý od konce – a stejná příčka mu patří i z pohledu zdravotních a sociálních služeb. Bezpečnost? Třetí od konce. Naopak příznivě, na druhém místě hned za hlavním městem, vychází Středočeský kraj při posuzování občanské společnosti a tolerance. A střední Čechy jsou regionem, kam se lidé nejčastěji stěhují.

Jestliže při hodnocení podle číselných dat analytici z agentury Datank zařadili střední Čechy na osmou příčku, oslovení Středočeši, jichž se výzkumníci také dotazovali na jejich mínění, byli ve svých soudech příznivější: z průzkumu spokojenosti života v krajích vyplynulo pro střední Čechy šesté místo. Spokojenost byla zjišťována prostřednictvím dotazníkového šetření na reprezentativním vzorku 3000 lidí, připomněl David Pavlát z agentury Communa.

K žebříčkům přistupovat opatrně

Pořadí v žebříčku mohou být zajímavá – nicméně srovnávací výzkum Místo pro život především ukázal silné a slabé stránky; jak středních Čech, tak ostatních krajů. Mohou takové nezávislé analýzy, které nejen vyzdvihnou, co se daří, ale také v celostátním kontextu upozorňují na problematické oblasti, pomoci zlepšit život běžných lidí? Na to se Deník zeptal náměstka hejtmanky Středočeského kraje Jiřího Snížka (Piráti), který má na starost oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

K průzkumům obecně je podle jeho slov na místě přistupovat obezřetně. „Přijde na to, kdo je platil,“ upozornil třeba na průzkumy preferencí, které si zadávají jednotlivé politické strany. Netají, že by byl obezřetný i k průzkumu spokojenosti se třemi tisícovkami respondentů, kde nejsou hodnocena tvrdá data. „Máme svobodu; každý si může myslet a říkat, co chce,“ poznamenal. Pak se prý může stát, že lidé různé věci nevnímají s objektivním nadhledem, ale jejich soudy mohou být do značné míry ovlivněny třeba jen vzdáleností od Prahy.

To ostatně vlastně potvrzuje i hodnocení čísel v průzkumu Místo pro život. „Ano, nejčastěji se lidé stěhují do středních Čech, protože se tady dobře žije – a máme uprostřed Prahu, kde mají lidé nejvyšší mzdy,“ konstatoval Snížek. Přikyvuje i na další závěry analytiků: nezaměstnanost mladých je vysoká, ale celková nezaměstnanost je ve středních Čechách nízká. Těší ho nejlepší hodnoty v recyklaci odpadů – a souhlasí naopak i s tím, co figuruje mezi minusy: nejméně zubařů v přepočtu na obyvatele. Deníku v té souvislosti připomněl čerstvé vlastní poznatky z návštěvy Podblanicka: „V Louňovicích šest tisíc pacientů.“

Jestliže zdůraznil, že u výzkumů a žebříčků vždy záleží na metodice, zaujalo ho, že v týmu hodnotitelů Místa pro život figuruje třeba Radim Perlín. „Je skutečně kapacita: pro mě to značí, že se na závěry i souhrn plusů a minusů můžu podívat důkladněji,“ konstatoval Snížek.

Přímá pomoc slabším oblastem

Náměstek hejtmanky připomněl, že i kraj si připravuje vlastní analýzy – také na základě „tvrdých dat“ neboli vyhodnocení čísel – přičemž on nyní chystá pro radu kraje přehled hospodářsky a sociálně ohrožených území. Aby bylo možné debatovat o opatřeních, která by pomohla jejich jejich rozvoji. „To, že sem budou patřit malé obce jako Čejkovice na Kutnohorsku se dá očekávat,“ poznamenal. Upozornil však i na na velká města: Neratovice, Kladno, Příbram, Rakovník, Slaný… „I Kolín, kde bydlím,“ konstatoval Snížek.

Radní chtějí podle jeho slov nejenom hospodářsky a sociálně ohrožená území vymezit, ale také stanovit strategii jejich rozvoje včetně nástrojů, které povedou ke zlepšení. K nim patří například krajské dotace, podpory podnikání, podnikatelské inkubátory, ale třeba i pozornost, již bude konkrétním oblastem věnovat Integrovaná doprava Středočeského kraje organizující veřejnou dopravu.

Místo pro život – středočeské hodnocení

+ Plusy:
- Nejvyšší množství recyklovaného odpadu v přepočtu na obyvatele
- Velmi vysoký podíl čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace
- Vysoký podíl domácností využívajících internet
- Vysoké průměrné mzdy
- Vysoká míra ekonomické aktivity
- Velmi nízká míra nezaměstnanosti

+ Minusy:
- Nejnižší počet lékařů a zubařů v přepočtu na obyvatele
- Nejnižší počet lékáren v přepočtu na obyvatele
- Nejvyšší podíl nezaměstnaných mladých lidí
- Pouze průměrná naděje dožití u mužů
- Pouze průměrná úspěšnost maturantů u státních maturit z českého jazyka
- Pouze průměrný počet lůžek zařízení sociálních služeb

Zdroj: mistoprozivot.com