Lépe vidět ruské vojáky znamená moci je účinněji eliminovat. Ať už je zabít, nebo se připravit na jimi chystaný úder. Tak lze rozumět sloganu spolku Skupina D, který na Ukrajinu dodává průzkumné drony Nemesis. A to pod heslem: „Vidět znamená vyhrát. Drony Nemesis umožňují najít nepřítele.“

K tomu se nyní přihlásili zastupitelé Středočeského kraje. Odhlasovali, že na pořízení dronů Nemesis, které budou využívat armádní složky Ukrajiny v boji s okupačními vojsky Ruské federace, pošlou z veřejných prostředků finanční dar ve výši jednoho milionu korun. Toto rozhodnutí přijali v pondělí 26. února téměř jednomyslně.

Kdo poskytl mandát?

Jestliže radní Petr Borecký (STAN) zveřejnil na sociálních sítích fotografii tabule zobrazující průběh hlasování, je veřejně dostupnou informací, že hlasování se zdržel pouze Zdeněk Volf z týmu STAN. Jinak své ruce „pro“ zvedli všichni ostatní přítomní zastupitelé. Včetně zástupců opozice – i když v lavicích ANO se hlasování zúčastnili pouze čtyři muži a dvě ženy, celkem tedy šest, z celkového počtu patnácti držitelů mandátů za toto hnutí.

| Video: Youtube

Příspěvek na drony, které pomohou ovlivňovat poměr sil na ukrajinském bojišti, považuje hejtmanka Petra Pecková (STAN) za něco, co má být samozřejmé. „Podpora Ukrajiny je naší povinností, jde i o naši vlastní bezpečnost – a veřejná správa by měla jít příkladem, jakkoliv to není pro někoho nyní populární,“ zdůraznila.

Když se na sociálních sítích objevily dotazy, kde ve středních Čechách bude tento milion chybět (třeba uživatel Prema 64 se dotazoval, zda to bude školství, anebo sociální služby) a kdo k takovému využití peněz od daňových poplatníků poskytl mandát, Borecký reagoval na síti X: „Mandát máme daný volbami. A není to mrhání daněmi, je to dobrá investice do naší bezpečnosti, čemuž ovšem proruský troll nikdy neporozumí.“ Našlo se však hned několik uživatelů, kteří reagovali připomenutím volebních programů, od kterých mandát daný minulými krajskými volbami odvozují. S argumentem, že o posílání peněz na válečný konflikt v cizí zemi se v nich nic nepíše.

Kdo a co dostane, je utajené

Přesné vybavení dronů, které za darované peníze budou pořízeny, stejně jako jejich konkrétní účel a místo nasazení mají zůstat utajeny, aby tyto informace neposkytovaly nápovědu nepříteli. Zárukou smysluplného využití darovaných peněz je slib, že stroje převezmou pro využívání v rámci svých potřeb složky ukrajinské armády.

Peníze, jejichž poskytnutí zastupitelé odsouhlasili, pošle krajský úřad na transparentní účet spolku Skupina D (což je mimochodem název odkazující na složku londýnského odboje, Zvláštní skupinu D, která za druhé světové války organizovala výběr, výcvik a vysílání parašutistů na území tehdejšího protektorátu). K hlavním tvářím spolku patří zakladatelé herec Ondřej Vetchý, bezpečnostní analytik Milan Mikulecký a investor Jan Veverka i zástupci organizace Post Bellum dokumentující vzpomínky pamětníků válek a totalit Mikuláš a Martin Kroupovi; nechybí však ani reprezentanti armádních složek.

Operátor vidí totéž co dron

Nemesis patří k dronům kategorie FPV (tedy s přenosem obrazu z kamery, který pilotovi na zemi umožní vidět totéž, jako kdyby seděl přímo ve stroji). Skupina českých modelářů, v níž nechyběli ani novodobí váleční veteráni, je původně vyráběla pro vlastní potěšení z létání. Spolek Skupina D přišel se sbírkou, která umožní jejich dodávání na Ukrajinu, a to ve větším počtu – s cílem využít je v rámci obrany země k různým účelům.

V závislosti na zamýšleném použití se také může lišit jejich specifikace (tedy vybavení, od kterého se odvíjejí i schopnosti stoje). Vzhledem k využití v rámci vojenského konfliktu však spolek bližší informace nesděluje. Z bezpečnostních důvodů pomlčí i o tom, kterým složkám armády trojzubce stroje předává. Stačí vědět, že jde o technicky vyspělé drony, které v reálném čase přenášejí vše, co „vidí“ jejich kamera, ke svému operátorovi. A konstrukce se přizpůsobuje pro konkrétní použití v rámci ukrajinských vojenských složek, což pomáhá koordinovat i zapojení Armády ČR.

Jestliže jeden stroj vychází zhruba na deset tisíc korun, za milion darovaný Středočechy se jich pořídí stovka. Ukrajinci je však dostávají v podstatně hojnějších počtech. Spolek už v rámci sbírky získal 135,8 milionu korun, což odpovídá již bezmála 13,6 tisíce dronů. Dodávky z České republiky, s nimiž jsou spojeny i školení uživatelů a technická podpora, nicméně pouze pomáhají dohánět ruskou převahu ve využívání této techniky.

Příspěvek Středočeského kraje na válečné úsilí Ukrajiny není novinkou. V minulosti již Středočeši věnovali ukrajinskému velvyslanectví 10 milionů korun – přičemž ambasáda se netajila využitím peněz na pořízení zbraní a vojenského materiálu.