Představují historii 324 kilometrů dlouhé vodní cesty i její současnost, poučení ve slovníku odborných pojmů – ale také tipy na turistické zajímavosti v okolí řek. „Aplikaci ocení turisté, zájemci o historii a technické památky,“ upozornil Hugo Roldán z centrály státního podniku Povodí Vltavy. Hana Bendová z Povodí Labe připomněla, že aplikace vznikala na katedře hydrotechniky stavební fakulty pod vedením docenta Pavla Fošumpaura, avšak podíleli se na ní i další odborníci. „I zástupci Povodí Labe, Povodí Vltavy, Ředitelství vodních cest a Státní plavební správy,“ upozornila Bendová.

„Ke vzniku aplikace nás inspirovala péče, jaká se věnuje historickým vodním cestám ve Velké Británii v rámci cestovního ruchu, kde jsou informační centra nabitá letáky a brožurami,“ připomněl impuls ke vzniku projektu přímo Fošumpaur. Obzvlášť upozorňuje na to, že zveřejněné materiály potěší nejen příznivce techniky, ale i historie – s tím, že nechybí mapy, zmínky ve starých publikacích a další informace, jež se podařilo dohledat.

Zajímavostí, které jsou k mání, je skutečně spousta – přičemž díky tomu, že se do příprav zapojili renomovaní odborníci i pracovníci správy toku, se na zveřejněné informace lze spolehnout. Což v případě informací o zajímavostech lákajících turisty nemusí být vždycky samozřejmostí.

Zájemci mohou najít například spoustu podrobností o více než sto let starém plavebním kanálu Vraňany – Hořín a dalších objektech komplexu tohoto vodního díla na Mělnicku, který nyní láká pozornost unikátními stavebními pracemi. Nebo doje tomu Poděbrady s unikátním zdymadlem, jednou z nejstarších původních staveb svého druhu ve středním Polabí. To jste věděli, že velín tamější malé vodní elektrárny má originální osmibokou věž proto, že stavba byla navrhována jako „odraz“ nedalekého zámku?

Fošumpaur dále připomíná, že objekty vybudované na přelomu 19. a 20. století slouží dodnes – a po úpravách, jež jsou často jen drobné, dokonce odpovídají parametrům moderní vodní cesty tvořící transevropskou dopravní síť Evropské unie. „Labsko-vltavská vodní cesta a stavby na ní jsou důležité nejen pro plavbu, ale také pro ochranu před povodněmi, zadržování vody v krajině, výrobu obnovitelné vodní energie, odběry povrchové vody i rekreaci,“ zdůraznil, že jde o multifunkční dílo. A ze slov vyučujícího, který mimo jiné přednáší v rámci předmětu Výstavba vodních cest, je slyšet obdiv k tomu, co předchůdci dokázali.