I přes to, že právě pásy patří k poměrně častým „opomenutím“, jež policisté v kraji odhalují při dopravně bezpečnostních akcích.

Mezi regiony jsou rozdíly

Podle újmy, k níž přišli nepřipoutaní řidiči i spolujezdci, se zdá, že situace ve středních Čechách není z českých regionů nejhorší. Byť je pod celorepublikovým průměrem, který výrazně zlepšuje právě Praha – a pak hlavně větší část Moravy. Centrum dopravní výzkumu (CDV), které je organizací ministerstva dopravy, propočítalo, že v uplynulých 13 letech se na počtu lidí, kteří v kraji zemřeli při dopravních nehodách v osobních autech, ti nepřipoutaní podíleli téměř z jedné třetiny. Naproti tomu v Praze (kde se, pravda, častěji jezdí v kolonách, a tedy pomaleji) byl jejich podíl pouze pětinový. A naopak na jihu Čech, kde jsou zjištění CDV nejméně příznivá, se podíl blíží dvojnásobku: dvěma pětinám.

Použití bezpečnostní pásů několikanásobně zvyšuje šanci na přežití v případě nehody, upozorňuje vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold. Připomněl, že jen loni podíl nepřipoutaných osob na všech obětech nehod, které zemřely v autech, dosahoval 26 procent. „V případě těžce zraněných 18 procent, u lehkých zranění pak 5 procent,“ doplnil. Za těmito čísly statistik je mimo jiné 80 zmařených lidských životů, které snad bylo možné zachránit. Několikanásobně vyšší pak jsou počty rodin, jimž tyto tragédie změnily život: těžce zraněných, kteří nepoužili pás, bylo loni dalších 146 – a lidí s lehkým zraněním 678.

Varující přitom je, že horší následky než u samotných řidičů bývají zaznamenány u spolujezdců. Jen loni bylo mezi usmrcenými 23 procent nepřipoutaných řidičů, ale 35 procent spolujezdců. Srovnání následků také ukazuje, že ženy k používání pásů přistupují zodpovědněji než muži.

Víkend představuje větší hrozbu

Dlouhodobě se ukazuje, že existují rozdíly mezi všedními dny víkendem. Víkendy jsou z pohledu újmy, kterou utrpěli nepřipoutaní motoristé, mnohem horší, připomněla Hana Estefányi z CDV. „Za sledované období let 2006 až 2019 bylo v průměru při dopravních nehodách v osobních automobilech evidováno 28 procent nepřipoutaných osob v pracovní dny a 38 procent o víkendu,“ upozornila. Poznamenala dále, že vyšší podíly nepřipoutaných osob jsou evidovány u mladších lidí.

Podíl nepřipoutaných osob při dopravních nehodách

Kraj Usmrcení Těžce zranění Lehce zranění
Středočeský 31 procent 21 procent 7 procent
Praha 20 procent 16 procent 5 procent
Jihočeský 38 procent 22 procent 9 procent

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu; údaje za období 2006 – 2019