Ukazují to nejnovější výsledky zkoumání ČIŽP. Z jejích dosavadních informací však neplyne (přinejmenším prozatím), že by to znamenalo pojmenování konkrétního ohrožení. Jak pro lidi, tak pro okolní přírodu. Rovněž možné dopady na podzemní vody se teprve budou zkoumat.

PCB by nicméně rozhodně nikdo ve své blízkosti nevítal. Tyto chemikálie, kdysi hojně používané zejména pro zlepšování vlastností nátěrových hmot, ale třeba i v transformátorech, otopných systémech nebo hydraulických zařízeních, zdraví nepovzbudí. Často se označují za faktor, který v případě dlouhodobějšího působení na organismus může zvyšovat riziko onemocnění rakovinou, ale třeba i narušovat imunitu či schopnost mít děti.

Hlasité protesty občanů

Inspekce se zaměřila na zeminu, již v uplynulých měsících nechala navážet do lokality s pozemky určenými pro výstavbu domů developerská firma Domy Trnová. S vysvětlením, že jde o materiál určený k vyrovnání terénu a vybudování komunikací. Část místních se proti tomu ohrazovala – nejprve s tím, že k tomuto účelu je ho přiváženo příliš mnoho. Odpůrci se ohrazovali proti nadměrné zátěži spojené s příjezdem desítek nákladních aut a netajili se obavami, že by v obci místo nové obytné lokality mohla vzniknout skládka.

Ilustrační foto
Boje kolem navážení zeminy v Trnové: kauzu už řeší ministerstva

Protesty zesílily poté, co místní zjistili, odkud část navážky pochází: z někdejšího průmyslového areálu v pražských Vysočanech. Z bývalé továrny Tebas, kde se kdysi vyráběly barvy a laky. Stavební firma HSMN, která v Trnové pro místního developera pracuje, v minulosti uváděla, že materiál je nezávadný a není kontaminovaný škodlivinami. Jako argument měly sloužit výsledky testů z loňského podzimu, ale jednatel společnosti Domy Trnová Jan Šefrna poukázal i údajná zjištění ČIŽP. Ta podle něj nařčení hovořící o navážení kontaminované zeminy vyvracela. Proti tomu se pro Deník ohradila mluvčí inspekce Miriam Loužecká. S tím, že šetření teprve začalo a je třeba počkat na výsledky laboratorních rozborů odebraných vzorků.

Spáchal někdo trestný čin?

Závěry testů prováděných podle zadání inspekce jsou už k dispozici, informoval v pátek 23. února server SeznamZprávy. Podle vyjádření mluvčí Loužecké testy potvrdily vysoce nadlimitní přítomnost PCB – právě na místech, kam byl pravděpodobně navezen materiál z Vysočan – a ČIŽP podala trestní oznámení. Hovoří v něm o podezření ze spáchání trestného činu; nejspíše neoprávněného nakládání s odpady, ale možná i dalších.

Jeho přijetí potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová – s tím, že kriminalisté územního odboru pro Prahu-venkov: Západ se nyní s případem seznamují. Po vyhodnocení zjištěných faktů i prozkoumání situace na místě případně zahájí úkony trestního řízení. Teprve to by znamenalo začátek vlastního „policejního vyšetřování“. Pokud k němu dojde, může to mimo jiné znamenat poměrně komplikované zjišťování při hledání důkazů o tom, odkud přesně nalezený kontaminovaný materiál pochází. Zeminu sem totiž naváželo více firem – a většina z nich hned z několika lokalit. Přičemž se dozajista objeví námitky, že PCB nemusejí pocházet právě z Vysočan.

Výzvy i paragrafy létají vzduchem

Právní argumenty uplatňuje na podporu svého postoje i developer. Jednatel Šefrna se ohrazuje zvláště proti postupu obce s tím, že její představitelé ztělesňovaní členy zastupitelstva házejí projektu klacky pod nohy. Do té míry, že to prý ohrožuje zájmy investorů. A lidé, kteří si koupili pozemky, kde si chtějí postavit domky, zatím musí čekat.

Traktory a jiné zemědělské stroje vyrazily ve čtvrtek 22. února na cestu ze Sedlčan do Příbrami.
Traktory vyrazily ze Sedlčan na Příbram. V koloně jelo více než padesát strojů

Má jít o šikanu, bezdůvodné posílání kontrol i kampaň cíleně vedenou proti projektu – a prakticky již byly vyčerpány dostupné možnosti pokusů o dosažení dohody a vyjednání kompromisních podmínek pro výstavbu. Pozemky pro vybudování více než stovky domků již v minulosti developer rozprodal zájemcům, kteří již nyní, od konce loňského roku, měli mít k dispozici parcely pro zahájení stavby s připravenými inženýrskými sítěmi. K tomu je zatím viditelně daleko.

Zamíří bifenyly na skládku?

Nynější zjištění ČIŽP jednatel Šefrna nemůže komentovat – podle svých slov má informace o její kontrole pouze z médií. A společně s Jiřím Vojáčkem vedoucím firmu HSMN mají k dispozici jen loňské rozbory vzorků materiálu z Tebasu (dokonce odebírané více spolupracujícími firmami), kdy laboratoř žádný problém neodhalila. Proto také na setkání s veřejností, svolaném obcí na počátku února do Trnovské krčmy, oba trvali na tom, že zemina dovážená z Vysočan je čistá a bez kontaminace. Diskutující z řad občanů vlastní analýzu nezpochybňovali – namítali však, že by mělo jít o vzorky z míst, kde ve Vysočanech stála administrativní budova a nikoli samotný chemický provoz.

Vojáček pro Seznam uvedl, že za svou firmu vyjadřuje ochotu k nápravě situace kolem kontaminace staveniště PCB. Zdůraznil, že jestliže došlo k lokálnímu zasažení, nestalo se tak záměrně ani něčí nedbalostí – ať už na straně zhotovitele, tedy jeho firmy, nebo u dodavatelů konstrukčních vrstev. Konstatoval, že zajistí vlastní průzkum – a ve spolupráci s firmou specializovanou na likvidaci zamoření terénu připraví takové řešení, aby bylo vše v pořádku. Zřejmě by po upřesnění území s PCB, pokud se potvrdí vyšší míra zasažení, by měl být tento materiál odtěžen a odvezen na specializovanou skládku nebezpečných odpadů.

Podle stavebního povolení?

Pokud vše klapne podle naznačovaného záměru, nebude to v Trnové znamenat konec sporů a napětí. Obec, jak informují její webové stránky, mimo jiné přišla s požadavkem, aby v případě, že i přes výzvu k bezodkladnému zastavení prací bude stavba pokračovat, stavební úřad přistoupil ke správní exekuci. Výzvu stavební úřad zaslal stavebníkovi (developerské společnosti Domy Trnová) 13. února – s tím, že „práce na stavbě Komunikace sídelního útvaru Fontána 5 Trnová jsou prováděny v rozporu s rozhodnutím stavebního úřadu, neboť předložené doklady výškopisného a polohopisného vytyčení stavby nejsou v souladu se stavebním povolením“.

Lávku na Rynečku v Příbrami čeká výměna
Výměna lávek přes Příbramský potok pokračuje. Na řadě je lávka na Rynečku

Podnět k tomu dala ČIŽP, jež také žádá zahájení řízení o odstranění nepovolených terénních úprav. Sama inspekce zahájila kontrolu zaměřenou na všechny společnosti, které do Trnové doposud zeminu navážely. Z jejího pohledu bylo v lokalitě developerského projektu Fontána 5 zjištěno ukládání takzvaných odpadních zemin v rozporu se zákonem. „Na větší části dotčených pozemků byly rozhrnuty do rozlohy přibližně 18 hektarů, přičemž jsou tyto terénní úpravy, vyjma budování komunikací, v dané lokalitě prováděny bez stavebního povolení,“ informovala ČIŽP.

Společnost HSMN reagovala sdělením, že stavba zastavena nebude; má pokračovat podle stavebního povolení. Firma HSMN také uvedla, že v rámci projektu Fontána 5 bylo zatím navezeno pouze 60 procent materiálu potřebného k dokončení komunikací. Vedou se dále debaty kolem dalších skutečností. Například o posouzení nezemědělského využití zemědělských pozemků, o kácení stromů, o skrývce ornice…

Věc už řeší i ministerstva

Právníci developera již také připravili právní dokumenty; dokonce došlo i na podání na ministerstvo vnitra. To by podle šéfa developerské společnosti Šefrny, který je sám místním občanem, mělo prozkoumat, zda místní zastupitelé své povinnosti při správě obce plní svědomitě a řádně. Starosta Zdeněk Pekárek (nez.) si za postupem obce stojí.

Mimo jiné upozornil na několik pokut, které už stavební firma dostala, což v očích vedení obce ukazuje, na čí straně je pravda – a prý i to, že stavební úřad měl postupovat rázněji. O prověření jeho postupu obec požádala Krajský úřad Středočeského kraje. K postupu protistrany starosta Deníku řekl, že stížnosti i další podání má právo sepsat kdokoli na kohokoli. Web Seznamu připomíná, že o situaci kolem kauzy v Trnové se osobně zajímá i ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Ten označil její vyřešení za prioritu,“ uvádí.