Šest desítek onemocnění

Rok co rok se ve středních Čechách objevují desítky případů TBC. Vyplývá to z informací Kateřiny Jedličkové z protiepidemického odboru krajské hygienické stanice, jež vyhodnotila výskyt mykobakterióz. Pro loňský rok spočítala výskyt TBC v rámci kraje na 4,4 pacienta na sto tisíc obyvatel. Některé regiony však vykazují nemocnost výrazně vyšší: pro Kladensko spojené s Rakovnickem (kde lékař zjišťující TBC nepůsobí) a Kutnohorsko vychází bezmála dvojnásobná. Vyšší výskyt onemocnění dále hygienici zaznamenali na Benešovsku, Mělnicku či Praze-západ.

Hlášeno bylo loni ve Středočeském kraji 59 pacientů s TBC – přičemž ve všech případech se jednalo o onemocnění nově zjištěná. Ukazuje se přitom, že v řadě případů zůstává nemoc skryta: kvůli obtížím byla v kraji odhalena jen u 36 pacientů – a u pěti dalších ještě v rámci prevence při prověřování lidí, kteří byli v kontaktu s jinými pacienty (3) a při kontrole rizikových skupin, k nimž patři především bezdomovci, alkoholici a osoby závislé na drogách (2). U 13 dalších pak šlo o zjištění náhodné – a u pěti obětí až při pitvě. Pacientů původem z ciziny bylo 22: představují tedy necelou třetinu. Nejvíce jich pocházelo z Ukrajiny (9) a ze Slovenska (8); po jednom pak z Bulharska, Litvy, Maďarska, Polska a Vietnamu.

Výskyt TBC sice v posledních deseti letech zaznamenává sestupný trend – nicméně aktuální meziroční srovnání ukazuje nárůst: v roce 2017 bylo hlášeno 54 případů, loňské číslo tedy představuje vzestup o 9,3 procenta. Za „typického pacienta“ by podle frekvence výskytu onemocnění bylo možno považovat muže ve věku mezi 35 a 54 roky či ženu ve věku nad 65 let; u dětí pod 14 let nebylo onemocnění hlášeno. Mimochodem – muži mají jasnou převahu, a to dlouhodobě; loni poměr podle pohlaví představoval 42:17.

Dvanáct pacientů nepřežilo

Úmrtí pacientů s tuberkulózou (nejpočetněji byli zastoupeni lidé kolem padesátky) loni středočeští hygienici evidovali 12 – z toho tři na Kladensku, po dvou na Benešovsku, Mělnicku, Praze-západ a Příbramsku; zbývající pak na Mladoboleslavsku. Samotná tuberkulóza byla stanovena jako příčina smrti v osmi případech; zbývající čtyři souvisely s jinou diagnózou. TBC se totiž často pojí s další chorobou. Loni byly v kraji zaznamenány především chronické onemocnění plic a průdušek (9) či zhoubné nádory (7) – ale třeba také jaterní onemocnění (3), duševní onemocnění (2) nebo HIV pozitivita, vředová choroba a cukrovka.

Jestliže lékaři varují před škodlivými následky kouření, v případě TBC to platí dvojnásob. Prokazatelných kuřáků bylo mezi loňskými 59 pacienty třiatřicet. K preventivním opatřením dále patří vyhýbat se rizikovému prostředí, dostatečná a vyvážená strava – a také očkování (kalmetizace).

Vývoj onemocnění TBC ve Středočeském kraji

Rok  Počet onemocnění v kraji  Nemocnost na sto tisíc obyvatel: v kraji / v ČR
2004  116  10,3 / 10,4
2005  120 10,6 / 9,9
2006  88  7,7 / 9,4
2007  90  7,8 / 8,4
2008  91 7,6 / 8,4
2009 112 9,3 / 6,8
2010  73  5,8 / 6,5
2011  72  5,8 / 5,8
2012  68  5,3 / 5,8
2013 58  4,5 / 4,8
2014  78  6,0 / 4,8
2015  53 4,1 / 4,9
2016  66 5,0 / 4,9
2017  54 4,1 / 4,8
2018 59  4,4 / 4,2Počet onemocnění TBC (a nemocnost na sto tisíc obyvatel)

Region  2018  2017
Benešovsko  7 (7,2) 2 (2,1)
Berounsko  2 (2,2) 3 (3,3)
Kladensko  13 (8,0)  5 (3,1)
Kolínsko  6 (6,0) 5 (5,1)
Kutnohorsko 6 (8,0)  3 (4,0)
Mělnicko  7 (6,6) 1 (0,9)
Mladoboleslavsko  7 (5,5) 10 (7,9)
Nymbursko  2 (2,0)  1 (1,0)
Praha-východ  9 (5,2) 11 (6,6)
Praha západ  9 (6,4) 8 (5,8)
Příbramsko 4 (3,5)  5 (4,4)
Rakovnicko */ - -
Středočeský kraj  59 (4,4)  54 (4,1)


*/ V okrese nepůsobí plicní lékař sledující výskyt TBC; o nemocné pečuje lékař z Kladenska

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje