Desetina navíc od roku 2019

Pavel Hájek z krajské správy statistiků dále připomíná, že průměrný věk obyvatel kraje nyní dosahuje 41,4 roku, když se tato hodnota meziročně zvedla o 0,1 roku. Jde přitom o setrvalý trend. „Od roku 1991 se průměrný věk obyvatel kraje zvýšil o 4,2 roku; u mužů došlo k nárůstu průměrného věku o 4,8 roku a u žen o 3,7,“ připomněl Hájek. Středočeské obyvatelstvo, stejně jako celá republika, tedy stárne – a nezmění to ani poměrně výrazný příliv nových osídlenců z jiných krajů i z ciziny, mezi nimiž mají poměrně výrazné zastoupení mladí lidé s malými dětmi nebo rodiny zakládající. Senioři nicméně nyní mají v populaci nejvyšší zastoupení ve sledované historii.

Kraj má i tak nejnižší věkový průměr z celé republiky. Následuje Praha s hodnotou 42,0 roku – načež o pomyslnou třetí příčku se dělí kraje Ústecký a Liberecký se shodným průměrem 42,4. Trojici z opačného konce žebříčku kraje tvoří kraje Královéhradecký, Zlínský (oba 43,4) a Karlovarský (43,3). Ačkoli z laického pohledu nejde o dramatické odlišnosti, poměrně významný rozdíl zde představuje každá desetina.

Kraj omládl vlivem stěhování

Zatímco nyní střední Čechy a Praha představují rámci republiky nejmladší regiony, ještě relativně přednedávnem tomu bylo přesně naopak: v roce 1998 mělo hlavní město nejstarší obyvatelstvo a středočeský region následoval hned za ním. Naopak od roku 2011 si střední Čechy drží postavení kraje s nejnižším průměrným věkem. „Především následkem velkého nárůstu počtu obyvatel v důsledku suburbanizačních procesů v okolí Prahy a přistěhovalectvím mladších osob,“ potvrdil Hájek důvody.

V zásadě se dá říci, že čím blíže na středočeském území k metropoli, tím je věkový průměr obyvatelstva nižší – a naopak v okrajových oblastech kraje žijí lidé viditelně starší. Koneckonců: okresy Praha-východ a Praha-západ, tedy nejužší prstenec kolem hlavního města, jsou jedinými v republice, které nepřekročily hranici 40 let.