Ukazuje se totiž, že od října, kdy začala platit novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, různé radnice středočeských měst, jejichž úřady zajišťují funkce obcí s rozšířenou působností (a plní tak funkce státní správy třeba v případě registrace vozidel), přistupují k určování platnosti technických prohlídek u vozidel kategorie L různě.

Fakt, že se motorkářům prodloužily lhůty pro přistavení motocyklů k pravidelné technické prohlídce, nikdo nezpochybňuje. Problém je však s přechodem od dosavadního systému k novému. Musí na technickou ten, kdo by modle dřívějších pravidel už měl absolvovat novou prohlídku, ale ponovu by na to ještě měl mít dva roky času?

Prodloužení o dva roky

Nyní platí, že na první technickou musí motorka šest let od první registrace a další kontroly následují ve čtyřletých intervalech (kromě vozítek s motorem o objemu do 50 kubíků nebo do rychlosti 50 km/h opatřených šlapadly, na něž se povinnost technických prohlídek nevztahuje). Původně byla první prohlídka nutná po čtyřech letech provozu – a interval obnovy byl dvouletý.

Z říjnového vyjádření ministra Dana Ťoka (za ANO) vyplynulo, že vstřícný krok vůči motorkářům souvisí s tím, že pro většinu z nich je motocykl hobby záležitostí. Předmět svého koníčka tudíž opečovávají sami z vlastní iniciativy – a roli sehrál i fakt, že motorky využívané jen k vyjížďkám a pouze po část roku toho většinou nenajedou tolik jako auta.

Motorkáře obzvlášť potěšily informace, že platnost dosavadní technické prohlídky si budou moci nechat prodloužit bez nutnosti návštěvy stanice technické kontroly (STK). Jenže – ouha: tahle to funguje jen někde. Pak není problém: stačí se na registr vozidel dostavit velkým i malým technickým průkazem, registrační značkou a na místě vyplnit žádost. A je to; úředníci vylepí na značku kontrolní známku s novou platností. Samotnou motorku nikdo vidět nechce.

Někde vyhoví, jinde ne

Jinde však mají vlastníci motorek smůlu. Místo prodloužení planosti dostanou informaci, že na STK musí pěkně podle údajů z dosavadní kontrolní nálepky – a ano, po prohlídce bude ta nová mít už prodlouženou platnost. Bez návštěvy STK se to ovšem neobejde.

Rozdílný přístup vychází z nejednotného výkladu novely zákona. Některé úřady postupují v souladu s ministrovými slovy a platnost technických kontrol jejich registry prodlužují bez problémů, zatímco jinde mají jasno: ne. Žádný paragraf nic takového nestanoví.

Protože se však tamější pracovníci setkávají s velkou nelibostí, když dělají problém z něčeho, co je jinde v pohodě, radnice požádaly krajský úřad o stanovisko, jaký je správný postup. Kraj se přiklonil k přísnější verzi: podle jeho odboru dopravy povinnost prodlužovat platnost technických kontrol z novely zákona číslo 56/2001 Sb. nevyplývá – a neexistují ani přechodná ustanovení, která by to upravovala.

Na nejednotnosti postupu různých registrů vozidel to však nic nezměnilo. Stále platí, že prodlužování platnosti technických prohlídek je pro motorkáře loterie bez jasně daných pravidel. „Někde se kontrolní známky vylepují – a jinde ne,“ potvrdila ve čtvrtek Helena Frintová z kanceláře hejtmanky.

O jasné a jednoznačné písemné stanovisko, jak správně postupovat, nyní krajský odbor dopravy žádá ministerstvo. „Došlo k politováníhodné situaci, která ale bohužel bez součinnosti Ministerstva dopravy ČR nelze vyřešit,“ píše v dopise adresovaném Ťokovu úřadu. S tím, že postup se musí ujednotit – nicméně je třeba mít úřední štempl potvrzující, která z variant je ta správná.