Proti pravidlům zpoplatněného parkování, zaváděným loni v srpnu s tím, že je jejich cílem upřednostnit místní vlastníky aut před řidiči vozidel přijíždějícími odjinud, se řada obyvatel Říčan postavila. S tím, že kromě toho, že od nich město požaduje platby, nevidí žádnou změnu, když došlo nanejvýš ke zlegalizování parkování v místech, jež už řidiči stejně dříve využívali.

Odpůrci proto požadují zrušení parkovacích zón. Naopak zástupci vedení města trvají na tom, že zavedené úpravy městu ulevily a dosavadní zkušenosti nutnost zavedení regulace a správnost přijatých opatření. S tím, že se proti dřívějšku jsou nejen parkovací místa využívána efektivněji, když město přestalo být parkovištěm pro lidi z okolí, ale také se výrazně omezilo nesprávné parkování: to „živelné“ a nebezpečné.

A mimo jiné trvají na tom, že nynější systém nabízí místním občanům více parkovacích míst, stejně jako umožňuje budování nových či úpravu dosavadních; právě k tomu má posloužit vybrané parkovné. Jeho tarify navíc podle zástupců města patří k nejnižším v rámci republiky, takže je prý nasnadě odpověď na otázku, zda jde o to vydělávat na občanech (jak uvádějí kritici modrých zón nejen v Říčanech).

Nač a jak se vlastně zeptat?

O vyhlášení místního referenda k nové úpravě parkování se po hlasité vlně nesouhlasu jednalo už v září. Tehdy však vyvstaly debaty kolem otázky, na niž by lidé měli v plebiscitu odpovídat volbou možností Ano/Ne. A vlastně i kolem toho, zda je přípustné, aby k tématu místní úpravy parkování bylo lokální referendum vůbec vyhlášeno (v obecné rovině šlo o možnosti občanů vyjadřovat se lidovým hlasováním k věcem, které nepatří do samostatné působnosti obce).

Výsledkem činnosti pracovní skupiny ustavené k tomuto tématu a jednání se zástupci ministerstva vnitra je znění otázky, nad jejíž podobou nakonec zavládla shoda a její uplatnění má být i v souladu se zákonem: voliči se mají vyslovit k tomu, zda souhlasí, aby orgány města činily v samostatné působnosti bez zbytečného odkladu takové kroky, které budou působit na orgány města v přenesené působnosti a budou směřovat ke zrušení dopravních regulací zavedených v rámci projektu Parkuj dobře v Říčanech.

Hlasuje i ten, kdo nepřijde

Uspořádání referenda schválili říčanští zastupitelé v polovině prosince. V souvislosti s únorovým termínem se však opět ozvaly nesouhlasné hlasy, a to zejména kvůli obavám, aby se konáni referenda „nesešlo“ s jarními prázdninami, kdy řada rodin z města odjíždí, takže by hrozila nízká účast. To se nestalo; jarní prázdniny měli žáci v okrese Praha-východ v minulém týdnu.

Místní referendum se uskuteční 15. února od 14 do 22 hodin, a to v tradičních volebních místnostech. Až tam občané dostanou hlasovací lístky. Pokud hlasující zvolí volbu Ano, odmítá modré zóny i zóny povolující maximální rychlost 30 km/h.

Podle radnice to povede k tomu, že se parkoviště zaplní auty řidičů z okolních obcí a místní budou mít problém s hledáním místa třeba i před svým domem; řada nyní vyznačených parkovacích stání by navíc byla zrušena (s argumentem, že s koncem třicítky a odstraněním retardérů by musel být důsledně respektován požadavek na zachování tří metrů pro každý směr jízdy vedle zaparkovaného vozidla).

V případě varianty Ne – nebo pokud hlasovat v referendu vůbec nepřijde – občan podpoří zachování nynějších pravidel (což radnice prezentuje jako zachování výhod pro Říčaňáky prosti přespolním).