Ve spolupráci s kutnohorským domem dětí a mládeže a studenty Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi, jež k tomu vyškolili pracovníci Státního zdravotního ústavu, se dostaly k mladým lidem nejen informace o možnostech přenosu viru HIV (který onemocnění AIDS způsobuje), ale i o ostatních sexuálně přenosných infekcích.

A také o ochraně před nežádoucím těhotenstvím. To vše netradiční formou – při skupinovém překonávání překážek a plnění úkolů na pěti stanovištích, kdy o konkrétní roli jednotlivců rozhodovala i náhoda; hrací kostka.

Během čtyř dnů předcházejících státnímu svátku prošlo v Kutné Hoře hravým proškolením přes tři stovky žáků a studentů ze šesti základních škol a gymnázií.

„I když se ve městě jednalo o první ročník Hry proti AIDS, je potřeba vyzdvihnout naprosto perfektní realizaci projektu a týmovou spolupráci organizátorů a samotných moderátorů,“ chválí krizová manažerka Doskočilová. Velmi také oceňuje nasazení Evy Růžičkové z kutnohorského pracoviště hygienické stanice.