Tyhle úvahy alespoň naznačuje rozhodnutí krajských radních, kteří schválili záměr vyhotovení studie hodnotící potenciál rozvoje systému veřejné hromadné dopravy v Pražské metropolitní oblasti. Studii, jejíž pořízení by podle předběžných předpokladů mělo přijít na více než 6,5 milionu korun, má také provázet ekonomické zhodnocení plánů na nová propojení hlavního města s blízkým okolím veřejnou dopravou.

Kam až dovést koleje tramvají?

Nejaktuálněji se plánování týká možného budoucího prodloužení tramvajové trati Kobylisy–Zdiby–(Sedlec), kde by se podle dosavadních očekávání mohla trať začít stavět po roce 2025. Předmětem zkoumání mají být možnosti dalšího propojení od terminálu Sedlec na Odolenou Vodu a také ve směru na obce Líbeznice a Měšice. Uvažuje se o dalším možném prodloužení tramvajové trati, ale i o jiných řešeních – včetně varianty nekolejového „BRT koridoru“. Tak se zpravidla označují úseky pro rychlou (auto)busovou dopravu s krátkými intervaly vedenou po komunikacích vybudovaných či vyčleněných speciálně k tomuto účelu a ve vyhrazených jízdních pruzích, zajišťovanou velkokapacitními vozidly. Někdy se toto řešení (stejně jako autobusy používané v jeho rámci) označuje pojmem metrobus. Tohle slovo se ostatně už v minulosti zavádělo – a neujalo – v Praze.

Nové čáry, body i omezení

Je sice pravdou, že hledání odpovědí na otázku, jak v budoucnu řešit cestování davů pasažérů v přípražském regionu není dnes úplně aktuální – nicméně představu o budoucím vedení tratí je radno mít už nyní. Je to důležité pro plánování dalšího rozvoje regionu – včetně vytváření územích plánů obcí.
Chystaná studie má pomoci stanovit, kudy by mohly vést koridory pro případné využití veřejnou hromadnou dopravou i na dalších místech v blízkosti metropole. Má napovědět, které možné pásy území vyhradit pro tento účel s ohledem na očekávaný nárůst zájmu cestujících. Znamená to tedy odhadnout budoucí rozvoj území i jeho dopravní sítě, vyhodnotit možné dopravní modely – a následně navrhnout nová řešení.

Slavnostně otevřena byla ve čtvrtek druhá etapa obchvatu Jesenice na Praze-západ v délce 1410 m.
Jesenice má nový obchvat, brzy přibudou i další

Náměstek hejtmanky s kompetencí v oblasti veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) v té souvislosti připomněl intenzivní rozvoj území jak oblasti rezidenční zástavby, tak i administrativy, výroby a logistiky. „To na jedné straně vytváří zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu, na druhou stranu jsou však bohužel vyčerpávány možnosti vložení nových dopravních koridorů do území,“ konstatoval Borecký. „Bude navrženo rozmístění dopravních bodů a doporučen návrh nových infrastrukturních prvků a staveb, přičemž všechna opatření budou kategorizována s ohledem na jejich účelnost, udržitelnost a univerzalitu jejich využití,“ vysvětlil, co očekává od studie. Vlastně tedy vzniknou čáry a body v mapě, kde by do budoucna mohly vniknout nové stavby sloužící veřejné dopravě.