Plánuje se sdílené prostředí, kde si ředitelé budou moci vyměňovat nápady a zkušenosti. A nebudou s tím problémy, jichž by se před nějakými dvěma roky někteří z nich ještě možná obávali: v souvislosti s distanční výukou vynucenou opatřeními proti šíření koronaviru se pedagogové museli rychle stát hotovými experty na on-line komunikaci.

Dobré nápady se mohou šířit bleskově

Elektronické kontakty mají ve středních Čechách vylepšit činnost škol a přispět ke zkvalitnění vzdělávání zaváděním jeho moderních forem. Nové podněty, které byly dříve vyučujícím dostupné převážně v rámci seminářů, workshopů a školení, jejichž organizování se v souvislosti s možnostmi 21. století jeví jako poněkud těžkopádné (a navíc covidové období jejich pořádání výrazně omezilo), může zprostředkovávat moderní forma komunikace nejen mezi školami, ale i vzdělávacími centry.

Středočeský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) hovoří v té souvislosti o zlepšení řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání, a to i díky sdílení poznatků a námětů mezi vedením škol navzájem.

„To probíhá například v rámci worskshopů – a byl bych rád, aby k tomu sloužila i on-line ředitelna, což je sdílené prostředí, kde si mezi sebou budou moci ředitelé vyměňovat zkušenosti a příklady dobré praxe,“ poznamenal. „Rovněž se budeme snažit o rozvoj funkčních partnerství,“ doplnil k dalším plánům, s nimiž počítá takzvané krajské akční plánování, zpravidla schované pod označením KAP.

V tomto případě má na mysli kontakty i s dalšími partnery: třeba příspěvkovými organizacemi kraje, jakými jsou třeba muzea, neziskovými organizacemi, takzvanými MASkami neboli místními akčními skupinami a zaměstnavateli, k nimž ze středních škol a učilišť odcházejí absolventi. I to by ředitelům škol mělo pomoci v jejich práci a přinést prospěch jejich žákům.

Proměna školství za 12 milionů korun

Nejde přitom o nějaké další představení plánů, záměrů a koncepcí, jichž zkušenější kantoři vyslechli už tolik, že kdyby za každou z těchto myšlenek měli třebas jen korunu, byli by poměrně zámožnými lidmi. Projektový záměr KAP zaměřený na účinnější spolupráci všech, kteří se točí kolem vzdělávání, i na rozvoj schopností dětí, žáků a studentů, je po rozhodní krajských radních už hotovou věcí; nechybí ani to, co je nakonec vždycky nejpodstatnější už od začátku: peníze.

Z bezmála 12milionvého rozpočtu má kraj uhradit 600 tisíc korun; téměř 11,3 milionu chce získat v rámci dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

„Chceme podpořit společné plánování a sdílení aktivit ve Středočeském kraji. Projekt propojuje zřizovatele, školy a ostatní aktéry ve vzdělávání. Klade důraz i na aktivity, které vedou k rozvoji dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. Věnuje se také vytváření podmínek pro distanční vzdělávání,“ shrnul Vácha, co za to středočeské školství dostane.