„Počet lidí trpících Alzheimerovou chorobou se stále zvyšuje – a pečovat o ně je pro rodiny velmi náročné. Proto je dobře, že ve středních Čechách mají lidé různé možnosti, jak svým blízkým péči zajistit,“ uvedla.

Černošické Alzheimercentrum, jež má nyní celkovou kapacitu 50 lůžek, bylo otevřeno loni v létě. Je součástí celorepublikové sítě 13 center zaměřených jak na klienty s Alzheimerovou chorobou, tak i s jinými typy demencí. Dalšími jsou ve středních Čechách Zlosyň na Mělnicku, Průhonice na Praze-západ a Filipov u Čáslavi na Kutnohorsku.

Ilustrační foto.
Na koronavirová opatření pěti nemocnic jde přes 150 milionů

Alzheimercentra se zaměřují na komplexní přístup ke klientům spojený s jejich aktivizací, jehož cílem je prodloužit ubytovaným jejich soběstačnost a udržet je co nejdéle v aktivní formě života. Napomáhá tomu řada činností, ale i doplnění prostředí domova prvky připomínajícími klientům jejich dřívější zkušenosti; mohou tak vyvolávat i ty nejosobnější vzpomínky. Důraz je kladen také na znalost minulosti každého z klientů i jeho zájmů a zvyků, umožňující individuální přístup.

Také takzvané akviziční činnosti vycházejí ze stupně závislosti klienta na poskytované péči a jsou založené na jeho individuálním plánu. Cílem je usilovat o zlepšení kvality života – anebo alespoň zachování současné úrovně; i dosažení tohoto cíle může být velkým úspěchem vyžadujícím značné úsilí.

Ilustrační foto.
Hejtmanství zvažuje výstavbu 'vlastních' spádových škol

K podpoře a rozvíjená zbytkových schopností (ať už duševních, nebo fyzických) přispívají například skupinové a individuální cvičení, taneční terapie, muzikoterapie, aromaterapie nebo třeba canisterapie, což je přímý kontakt se speciálně vycvičeným pejskem.