Od neděle (7. března) se počítá s omezením veřejné dopravy zařazené do systému Pražské integrované dopravy (PID) o desetinu. Zhruba desetiprocentní redukce přijde společně s vydáním nových jízdních řádů, informoval krajský úřad. S tím, že většinou se jedná „o omezení na linkách s četnější frekvencí spojů tak, aby základní dopravní obslužnost obyvatel nebyla výrazně ohrožena“. Jinými slovy: bude se jezdit méně často. Tyto škrty však přímo nesouvisejí s novými vládními opatřeními; jako důsledek koronavirové krize byly ohlašovány již dříve.

Středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký se netají tím, že aktuální situaci vnímá jako obtížnou. „V tuto chvíli se snažíme udržet služby veřejné dopravy v rozumném rozsahu,“ konstatoval Borecký. „Věříme, že přijatá opatření přijmou cestující s pochopením. Všem přejeme, aby tuto dobu přestáli ve zdraví,“ poznamenal.

Školní autobusy znovu od dubna?

Třebaže školy a školy a školky jsou uzavřeny už nyní, takzvané školní autobusy (tedy spoje, které běžně nejezdí v období letních či vánočních prázdnin) budou dočasně zrušeny až od pondělí 8. března. Nebudou jezdit po dobu, dokud zůstanou školy mimo provoz. S jejich opětovným zavedením se počítá v době, kdy bude alespoň částečně obnovena prezenční výuka. Prozatím předpokládaným datem je předběžně pondělí 5. dubna. Což však platí v této chvíli – a situace se může měnit.

Nadále zůstávají omezeny autobusové spoje, které jezdívaly pozdě večer a v noci. To je reakcí na dlouhodobě platný noční zákaz vycházení. Poslední spoje vyjíždějí před 23. hodinou, aby se lidé dostali domů z nočních směn.

Režim provozu na železnici se nemění, avšak i cestující využívající vlaky zaznamenají rozdíl proti dřívějšku. „Nově dochází ke zkracování souprav,“ informoval krajský úřad. S tím, že samotný režim dopravy na kolejích se nemění.

Víc napoví cedule i vyhledávač

Informace o omezeních najdou cestující vyvěšené na zastávkách – a přesné údaje o tom, co a kdy pojede, mohou nejsnáze získat prostřednictvím některé z elektronických aplikací pro vyhledávání spojení. Kraj také upozorňuje na webové stránky www.pid.cz a aplikaci PID Lítačka pro mobilní telefony.