Z minulých let leckde znají letní zákazy zalévání či napouštění bazénů vodou z kohoutku, bohužel se často posouvajících i hlouběji do jara. A zatím nic nenasvědčuje tomu, že by letošní rok měl být lepší; spíš naopak. Nové zákazy využívat vodu jinak než k pití, mytí, vaření a praní se už objevují.

Velká podpora výstavby

Masivními podporami budování vodovodů a či poskytováním peněz na vylepšení úpraven vody se při představení opatření proti suchu pochlubilo ministerstvo životního prostředí. Z projektů s aktuálně schválenou podporou ve středních Čechách vyzdvihl ministr Richard Brabec (ANO) dvě akce z Berounska: 7,8 milionu korun na výstavbu přivaděče pro obec Koněprusy a 7,6 milionu na výstavbu úpravny vody pro Zaječov. Podpory od státu jsou ale v kraji mnohem rozsáhlejší – a mají pokračovat: na výstavbu a rekonstrukce i na průzkumné vrty. Další miliony poskytují krajské fondy na akce, které prospívají jak jednotlivým obcím a městům, tak jejich svazkům či větším celkům. Zcela mimořádnou akcí s významem pro velké území se do budoucna má stát již projektovaný vodovodní přivaděč od Želivky podél trasy dálnice D3.

Nové trouby i vodojemy

Z aktuálních stavebních akcí, které jsou již připraveny, či dokonce dokončeny, připomíná krajská hygienická stanice jako významnější třeba přivaděč pro obec Pěčice, rozšíření skupinového vodovodu Přerov nad Labem, dále Bříství, Semice, Vestec, Oseček, vodovod a vodojem pro obec Modletice či líbeznický vodojem. Nebo nové zdroje pro veřejné vodovody Kolín – Doubravčice či pro posílení zásobování sítě skupinového vodovodu Žďár. Významnějšími akcemi jsou také odstranění pesticidních látek v úpravně chotětovského vodovodu či vodovody Kersko, Hořátev nebo Dlouhopolsko. Příliv nových obyvatel – a tím i odběratelů – si nejen v bližším okolí Prahy žádá i budování vodovodů pro menší sídla. Jde třeba o nové vodovody Nenačovice, Stradonice nebo rozšíření v oblastech Malá Vysoká u Červených Peček, Pňov-Předhradí, Chabeřice, Kounice, Vlastějovice, Podveky, Radvanice, Vidice, Želivec, Lomec.

Stovka vodovodů na okres

V kraji funguje celkem 637 vodovodů, které zásobují pitnou vodou 82 procent Středočechů. Nejvíce jich na Benešovsku (132) a na Příbramsku (99); v obou okresech však i přesto patří podíl zásobovaných obyvatel v regionu k nejnižším. A ne všechny vodovody jsou srovnatelné. Zatímco u velkých problémy nebývají, ty menší se častěji potýkají nejen s vydatností zdroje, ale někdy i s kvalitou. Během roku provedli hygienici v kraji 427 kontrol pitné vody, z nichž 71 nevyhovělo. Zhoršila se také kvalita surové vody v nádrži Vrchlice na Kutnohorsku.

Vodovody ve Středočeském kraji

Okres Počet vodovodů Zásobovaných obyvatel Podíl zásobovaných
Benešov 132     77 322 78 procent
Beroun  60     70 541 75 procent
Kladno  18    158 725 96 procent
Kolín  35     82 555 81 procento
Kutná Hora  36     65 635 87 procent
Mělník  15   103 398 95 procent
Mladá Boleslav  64   118 176 92 procent
Nymburk  18     82 622 83 procent
Praha-východ  63   122 509 68 procent
Praha-západ  50   115 816 79 procent
Příbram  99     85 545 75 procent
Rakovník  47     45 165 81 procento
Středočeský kraj 637 1 128 009 82 procenta

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje