Obecně znějící dohoda o směřování ke společným cílům by měla přinášet konkrétní výsledky. Vácha si slibuje mimo jiné pokroky v rozvoji polytechnické výchovy, ale také mimo jiné rozvoj výuky cizích jazyků. Nebo zlepšení čtenářské a matematické gramotnosti, což shodně jako při výuce jazyků znamená nejen zdatnost při řešení školních úloh, ale především praktické uplatnění získaných dovedností. Totéž je vlastně i cílem snažení, jež se skrývá pod označením podpora digitálních kompetencí.

Nový způsob spolupráce s důrazem na vazby na místní úrovni a osobní kontakty by měl nabídnout i lepší součinnost mezi školami a zaměstnavateli, u nichž následně budou absolventi nacházet uplatnění. Na novou úroveň by se mělo povznést i kariérové poradenství.