Na instagramu nicméně v sobotu zveřejnil i fotografii trosek školy a nemocnice zničených bombardováním v Žytomyru – což je ještě o hodný kus cesty dál severovýchodním směrem na Kyjev. Na twitteru ostatně ukázal i to, jak vypadá propustka opravňující ke vstupu do válečné zóny. Úřední lejstro; i s kulatým razítkem.

Válčit ale čeští zdravotníci opravdu nevyjeli; jejich cílem je pomáhat. Poskytovat ošetření všem, jejichž stav to bude vyžadovat: od místního obyvatelstva po vojáky. Deníku to Dittrich řekl ještě před odjezdem. Mimo jiné v souvislosti s tím, když mluvil o vybavení, které si na cestu sbalil. Nechybí ani přilba. Nicméně ta, kterou bral s sebou, sice patří k těm „lepším“ a odolnějším, ale pořád je to helma záchranářská. Ne vojenská s balistickou ochranou.

Tým zdravotníků vyjížděl s tím, že bude se všech sil usilovat o to, aby mu nic podobného nechybělo – a současně se podařilo odvést kus práce, kvůli níž na Ukrajinu vyjeli. Rozhodně tam totiž nevezou jen zdravotnický materiál pro místní kolegy. I když do dvou aut, s nimiž vyrazili, skutečně naložili spousty vybavení, aby ve chvíli, kdy se budou vracet domů, měli na místě co zanechat…

V době vrcholících příprav také Dittrich Deníku řekl, že nemá obavy z toho, že by si s ukrajinskými pacienty neporozuměl – i když pro cestu do této oblasti nemá jakoukoli jazykovou průpravu. S místními organizátory a zdravotníky se domluví anglicky, pokud by se ukázalo, že příbuznost slovanských jazyků nestačí. A s pacienty? Nu – záchranařina je podle jeho slov spíš o pohledu než o řečnění; s člověkem, jehož stav opravdu vyžaduje naléhavou pomoc záchranné služby, si moc nepopovídáte. „A když pacient mlčí, je to ve všech jazycích stejné,“ poznamenal Dittrich. Podobné to vlastně je, i pokud křičí.