Mísa na WC totiž leckomu poslouží nejen k úlevě, ale i jako smetiště. Zdaleka neplatí, že by do ní lidé splachovali pouze to, co samo opustilo jejich tělo, plus toaletní papír. A někdo do potrubí přidává i odpad prošlý drtičkou v kuchyňském dřezu. Ten by sice normálně odplynul, ale pokud je v cestě tukový špunt, zastaví se a přidá ke smrduté kanalizační párty.

Základem a hlavní příčinou všech nesnází je tuk, který se ocitne v odpadních trubkách. Schválně - vzpomenete si, jak jste uklízeli v kuchyni po štědrovečerním smažení kapra, řízků nebo vinné klobásy? Ano, dobrá; vás se to netýká… Ale tipnete si, co mohli udělat sousedé?

„Jedlé tuky a oleje z domácího použití jsou z pohledu zákona o odpadech komunálním odpadem, jehož původcem jsou obce. Ty také mají povinnost tuky a oleje třídit a odevzdávat je k dalšímu zpracování.“
Dominika Pospíšilová, Ministerstvo životního prostředí ČR

Za rok už povinně

Ne každého nepadne pánev vytírat ubrouskem a fritézu vyprázdnit do láhve. A kam potom s ní, aby to bylo správně? Odevzdat použitý olej v rámci separovaného sběru dále využitelných odpadů sice možné je – ale jen někde. Třeba v Kutné Hoře k tomu slouží zelené nádoby na vybraných kontejnerových stanovištích; jinde mají třeba i oranžové nebo i úplně tmavé. Aktuálně sbírá tuky a oleje zhruba deset procent obcí, řekla Deníku Dominika Pospíšilová z ministerstva životního prostředí.

„Ve Středočeském kraji je to například Mělník nebo Český Brod, dále na celém území republiky například města Třeboň, Sezimovo Ústí, Jaroměřice, Šternberk, Jindřichův Hradec – a z velkých měst pak Praha, Brno, Ostrava, Jihlava, České Budějovice a Hradec Králové,“ upřesnila. Někde mají specializované popelnice v rámci stanovišť barevných kontejnerů přímo v ulicích, jinde alespoň olej přijímají ve sběrném dvoře.

Za rok se to ale změní: půjde o povinnost platnou všude. „Vyhláška číslo 321/2014 Sb. zavádí povinný sběr odpadních olejů a tuků od 1. 1. 2020,“ potvrdila Deníku Pospíšilová. Nejen kvůli tomu, aby olej z domácností (z restaurací a velkokuchyní se už sváží běžně) nezanášel kanalizaci a nekomplikoval provoz čističek, ale také z toho důvodu, že může posloužit jako cenná surovina. Zpracovává se například v rámci výroby metylesteru jako přídavku k pohonným hmotám, po regeneraci může najít i další využití třeba v chemickém, gumárenském či dřevařském průmyslu. Někdy se dokonce hodí i ke zpracování v bioplynových stanicích.

Rozhodnou si radnice

Povinnost zajistit tříděný sběr jedlých tuků a olejů z domácího použití a jejich odevzdání k dalšímu zpracování, o což se musí postarat radnice, by neměla zaskočit ani starosty, kteří s tím zatím nemají žádné zkušenosti. Existuje řada společností, jež se recyklací odpadních olejů z domácností zabývají, připomněla Pospíšilová. Zřejmě však postačí domluva se svozovou společností, s níž už radnice spolupracuje. „Firmy, které již dnes pro obce zajišťují nakládání s komunálními odpady, jsou připraveny i na tento budoucí sběr,“ upřesnila.

Jakou podobu má separovaný sběr olejů mít, není stanoveno. Samy radnice zváží, zda se rozhodnou pro specializované „tuktejnery“ v ulicích, zajištění této služby ve sběrných dvorech, nebo zvolí jiný způsob. Je však třeba dodržet stanovená pravidla. „Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady – a tuto povinnost nelze splnit formou systému komunitního kompostování,“ upozorňuje ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka.

Cesta oleje z pánve k dalšímu využití- Přepálený olej zbavený zbytků jídla je třeba nalít do uzavíratelné nádoby. Ideální jsou použité PET láhve (případně jiný vhodný plastový obal). Láhve ze skla ne!
- Láhve občané donesou na sběrné místo. Do specializovaných „popelnic“ v ulicích se olej nelije; odkládají se tam láhve celé, řádně uzavřené. Pozor: patří tam skutečně jen potravinářské oleje, nikoli motorové a jiné mazací oleje (ty se shromažďují jako nebezpečný odpad ve sběrných dvorech a na speciálních sběrných místech). Ve sběrném dvoře se také zpravidla odebírá olej v PET láhvích. Může se však vyskytnout i uzavíratelný barel, kam lze olej vylít.
- Z nádob, ve kterých je občané při sběru shromáždili, se sesbírané oleje a tuky vylévají na specializovaných odpadových linkách. Po zahřátí a odfiltrování nečistot se předávají k dalšímu zpracování.