Podle Milana Lehockého, ředitele SOŠ a SOU Dubno se praktická výuka nahrazuje mnohem obtížněji než teoretická. Pedagogové sice prošli školením, které se týkalo distanční formy výuky, ale realita podle jeho slov zůstává ta, že se praxe na dálku dá poskytnout pouze velmi omezeně. „Podle našeho pohledu to je problém a řeší se velice těžce. Pokud by měla opatření trvat delší dobu, třeba i ke konci kalendářního roku, tak už to je velký problém,“ řekl.

Dosud prý nebyl výpadek praktické výuky tak dlouhý, aby žáci měli po nástupu do školy problém vzpomenout si na to, co se naučili. „Musí se ale začínat po pomalejších krocích. Kontrolovat, jednotlivé technologické postupy, určitě tam nějaké držení bude. Ale ne nějaké zásadní. Tedy pokud se opatření neprodlouží na mnohem delší dobu,“ podotkl.

Situace se dotýká i firem, kde žáci pracují v rámci svých praxí. „Obě strany, jak my, tak i firmy, se s tím musíme vyrovnat. Nic jiného se dělat nedá,“ poznamenal ředitel.

Výpadek nesmí trvat déle

To je příklad třeba i České zahradnické akademie Mělník. „Stále si myslím, že praktická výuka, která se odehrává venku, by se odehrát mohla, nicméně rozumím zpřísněným opatřením,“ uvedla Anna Richterová, ředitelka školy. Na dotaz, zda to nějakým způsobem zásadně ohrozí výuku, odpověděla, že záleží, jak dlouho budou aktuální opatření trvat.

„Pokud by měl platit pouze do začátku listopadu, tak by to neměl být takový problém, protože se jedná o deset dní výuky, pak následují prázdniny. To bychom ještě zvládli,“ sdělila Richterová. V případě, že by mělo omezení praktické výuky trvat déle, už by ale potíže pravděpodobně vznikly.

Problém se zkouškou

S distanční formou praktické výuky počítají v SOŠ a SOU Beroun – Hlinky. Ředitelka školy Eva Jakubová byla v minulosti ráda, že vláda ponechala alespoň odborný výcvik. Její radost z této situace ale vzala za své s novými opatřeními.

„Pokud by to bylo jen do konce října, tak to ještě jde, protože týden mají školu, týden dílny,“ vysvětlila ředitelka, že by žáci až o tolik nepřišli. Počítá se ale i s výukou na dálku. „Učitelé praktického výcviku prošli školením. Je ale složité dětem posílat něco takto na dálku, jen videonahrávku nějaké práce,“ poznamenala.

Spolupracující firmy se snaží alespoň trochu pomoci. „Firma Porsche, se kterou spolupracujeme, nám pro karosáře poslali materiály, které mohou zpracovávat doma, jinak to nejde,“ potvrdila ředitelka.

I tak ale může být výpadek praxe velmi problematická věc. To se ostatně berounské škole potvrdilo už na jaře. Tehdy měl jeden žák po opatřeních problém složit závěrečnou praktickou zkoušku. „Je to ojedinělý případ, ale i takový se objevil,“ doplnila Jakubová.

Praktická výuka v době koronaviru
- žáci dle aktuálních opatření nesmějí chodit na praktickou výuku
- někteří ředitele argumentují tím, že např. praxe venku by teoreticky probíhat mohla
- je to problém jak pro školy, tak i firmy, kde žáci pracují
- školy budou praxi nahrazovat dálkovou formou, např. videem různých úkonů
- přesto však ředitelé poznamenávají, že se praxe nahrazuje na dálku velmi obtížně