Kontrolu stránku s rychlým občerstvením v zahradě hojně navštěvovaného zámku na Nymbursku označili hygienici jako „nemilé překvapení“. Navíc o to závažnější, že se jedná o památku oblíbenou zvláště u rodin s dětmi. Porušení hygienických předpisů, které hygieničky odhalily, bylo tak závažné, že vedlo nejen k uložení pokuty, ale dokonce i k dočasnému uzavření provozovny. Mohlo prý dojít i k ohrožení zdraví spotřebitelů.

Znečištění mastnou špínou, zbytky potravin a prachem shledaly pracovnice na podlaze stánku i na jeho vybavení. „Povrch podlahy byl navíc na několika místech poškozený (děravé PVC) a poškozena byla i pracovní plocha sloužící pro manipulaci s potravinami, takže tyto povrchy nebylo možno udržovat v čistotě,“ uvádí záznam o kontrole. A připomíná i další výtky: chybějící podmínky pro mytí rukou i nádobí, když přívod tekoucí studené vody byl k dispozici pouze na fasádě sousedního objektu, neuklizený prostor za stánkem, který částečně sloužil i jako zázemí provozovny, a nepořádek ve skladovacích prostorách – ať už se týkal vyřazeného inventáře, přepravek, úklidových prostředků, ale i obalů, použitého oleje či odpadků. Mezi uváděnými nedostatky pak figurují i chybějící informace o alergenech.

Náprava zahrnovala nejenom důkladný úklid, ale také další úpravy: včetně položení linolea, instalace nové pracovní desky i dřezu s přívodem studené i teplé vody. Pak mohl být provoz občerstvení obnoven.