Před rokem byly slyšet poměrně halasné protesty. Odpůrci, především z hlavního města, se ohrazovali proti zápachu „po psích granulích“ – a příkře odmítali plány na rozšíření výroby. Dokonce opakovaně zaznívaly požadavky na úplné zrušení chrášťanské výroby, fungující již od roku 1994 (v té době nicméně zástavba na okrajích stále se rozrůstajícího hlavního města byla výrazně vzdálenější).

Loni v září se i demonstrovalo před budovou ministerstva životního prostředí, kam půl stovky nesouhlasících lidí přišli podpořit i nepřehlédnutelný starosta pražské části Řeporyje Petr Novotný (ODS) a senátor Václav Láska (SEN 21). Dnes je situace podstatně klidnější – byť odpůrci odmítaná třetí linka se letos na jaře skutečně rozjela. To, že běží v řádném provozu, a to se všemi potřebnými povoleními, potvrdila za společnost Vafo Praha její výrobní ředitelka Karolína Čápová.

Ta současně připomněla, že výrazně ubylo stížností, které firma v souvislosti se zápachem dostává: od začátku roku jich bývá do deseti za měsíc (což je oproti loňskému roku podstatná změna). S tím, že zlepšení potvrzují i měření, jež dokládají zvýšení účinnosti soustavy technologií pro čištění odpadních plynů. O úbytku stížností souvisejících se zápachem ze závodu vyrábějícího granule ostatně hovoří i starosta Chrášťan Pavel Hrdlička (nez.; Chrášťany I).

Vedoucí Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT Praha Karel Ciahotný, který také stojí v čele takzvané environmentální komise, jež firmě Vafo radí, jak dosáhnout zlepšení, navíc připomněl, že ne všechny stížnosti vnímá jako oprávněné. Zdůraznil, že jedna přišla na jaře i v době, kdy kvůli odstávce vody výroba stála, a tak ze závodu zápach odcházet nemohl. Může to i osobně dosvědčit, protože byl v Chrášťanech přítomen: obhlédnout vodní pračku zevnitř, což za provozu není možné.

Zlepšení vodních praček

Ciahotný s Čápovou vysvětlili, že od loňského prosince, kdy byla dosavadní čtyřstupňová technologie čištění odpadní vzdušiny (cyklony neboli odstředivé odlučovače, vodní pračky a dvě úrovně ionizátorů) doplněna pátým stupněm v podobě koncové vodní pračky, se pracuje na vylaďování tohoto systému kvůli zvýšení účinnosti.

Pomohlo například přesměrování vzduchu mezi jednotlivými částmi technologie výroby granulí, což přineslo snížení objemu vzduchu, který je následně třeba čistit; omezení průtoku odpadního vzduchu o více než čtvrtinu vedlo ke zvýšení účinnosti vodních odlučovačů. Za další významný krok Ciahotný označil průběžnou obměnu vody ve vodních pračkách. Na rozdíl od dřívější praxe, kdy byly nádrže uzavřené a po týdnu se vyměňoval celý obsah prací tekutiny, se nyní použitá voda odvádí a čistá doplňuje kontinuálně.

Pravidelně se podle slov Čápové také kontroluje funkčnost čisticích technologií a dochází i na jejich audit – včetně posouzení dokumentace a zhodnoceními, zda jsou zařízení používána v souladu s pokyny i doporučeními výrobce a dodavatele; včetně zajištění údržby. Naopak nedojde na původně ohlašovaný záměr doplnit technologii odlučovačem vodního aerosolu: drobných kapiček, v nichž se pachové částice mohou skrývat a být unášeny i na větší vzdálenost.

Testy totiž ukázaly, že k tomu, aby toto zařízení mělo smysl, by muselo dosahovat obrovských rozměrů. Zmiňovaný nárůst účinnosti vodních odlučovačů navíc výrazně snížil výnos kapiček aerosolu do ovzduší. Měření prováděná v květnu až červenci podle Ciahotného ukázala, že proti roku 2019, kdy byla v provozu pouze linka číslo 2, nyní, kdy běží výroba i na lince číslo 3, emise klesly o 52 procent.

Dá se čekat ještě další boj

Deníku Čápová řekla, že chrášťanské zkušenosti společnost využívá i na jihu Čech, kde od května spustila nový výrobní provoz – přičemž instalovala obdobné čisticí zařízení jako v Chrášťanech. A od Jihočechů stížnosti na zápach nechodí. Zlepšení situace v sousedství metropole ostatně oceňují i odpůrci ze spolku Praha pro život, kteří před rokem organizovali demonstrace. S odkazem na webovou stránku Smradek.eu, kam lidé mohou zaznamenávat svá hlášení o výskytu zápachu, změnu pochvalně kvitují.

Spolek, který vznikl jako iniciativa vystupující přímo proti Vafo, již v červnu uvedl na své facebookové prezentaci: „Zdá se, že situace ohledně zápachu je nyní lepší.“ Spolek však zdůrazňuje, že zůstává ve střehu a nadále míní situaci sledovat.

To, že zřejmě není dobojováno, naznačují i slova starostky Zličína Marty Koropecké (nez.; Pro Zličín a Sobín), k jejímž kompetencím patří i oblast životního prostředí. Ta před setkáním se zástupci společnosti Vafo, chystaným na říjen (původně plánovaná schůzka s ohlašovaným termínem v červnu byla totiž odložena kvůli koronaviru), řekla ČTK, že po jarním zlepšení se v posledních měsících situace opět výrazně zhoršila – alespoň tedy na Zličíně – a stížnosti počítá na desítky.

Ciahotný nicméně upozornil, že podle přání pražského magistrátu navázal kontakty s vídeňskou radnicí – a doporučení tamějších odborníků na ochranu ovzduší se týká právě stížností: nechávat si posílat přesné údaje o tom, kdo si stěžuje – a řešit jen podepsané podněty.