O tom, že není v plánu zachovávat jejich zásobu v současné podobě, informovala rovněž na twitteru. Tedy – zatím to spíš jen naznačila. Na sociální síti zveřejnila čtveřici fotografií prostor s uskladněnými krabicemi, částečně potaženými ochrannou fólií, a s naplněnými plastovými pytli složenými na paletách. K tomu připsala: „Benešovská nemocnice a krajský sklad ochranných pomůcek. Co? Kolik? Za kolik? Odkud? Ceritifikace? Expirace? Kam s tím? Na nerudovskou otázku odpovíme v lednu.“

Zásoby vzniklé z jarního podnětu

Vytvoření krajských zásob osobních ochranných prostředků se stalo reakcí jejich kritický nedostatek v době příchodu jarní vlny pandemie koronaviru. Část tehdejší středočeské opozice, nacházející se nyní u moci, v souvislosti se stížnostmi zdravotníků na tristní zásobování někdy i poměrně hlasitě kritizovala vedení kraje; jmenovitě hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO). Byť i kritici připouštěli, že nedostatek byl tehdy celostátní – letecký dovoz z Čínské lidové republiky a následnou distribuci zajišťovala ministerstva zdravotnictví a vnitra – ale i celoevropský, a vlastně celosvětový. Když se situace zlepšila natolik, že bylo možno začít dávat něco stranou pro případ potřeby v horších časech, začaly vznikat „železné zásoby“. Do nich byla uložena část materiálu dodaného státem – a doplnění zajistily nákupy zajišťované v režii kraje.

Obsah skladu rozdat zájemcům

Současní středočeští radní držet zásoby nehodlají a zvažují jejich „rozpuštění“. S tím že ochranné pomůcky mají jednotlivé organizace ve vlastních skladech, které jsou průběžně doplňovány dalšími nákupy. Přičemž s pořizováním materiálu dnes už není problém. Kraj by si tak měl nechat jen skutečně nouzovou zásobu pro případně vykrytí neočekávaného výpadku v dodávkách – a většiny uskladněného materiálu se zbavit. Zvlášť když u jeho části mohou panovat pochybnosti o míře poskytované ochrany. Tyhle plány (a tato slova) se asi setkají s kritikou zase ze strany nynější opozice.

Pecková má ale jasno: nejsou k dispozici patřičné certifikáty – a sporná je i expirace, tedy doba trvanlivosti garantované výrobcem. Hejtmanka plánuje, že ochranné prostředky budou zdarma nabídnuty středočeským organizacím působícím ve zdravotnictví a v sociální oblasti – a to všem bez rozdílu; nikoli jen těm krajským. Ale s upozorněním na chybějící certifikáty, tedy s možností používat tyto pomůcky se stupněm ochrany o jeden stupeň nižším, než je na nich uvedeno, upozorňuje Pecková, podle jejichž slov kraji chybí dokumentace zejména k dodávkám od státu. Zároveň prý to však je pro středočeské organizace příležitost uspořit peníze, které by samy musely vydat za nákupy. Nabídka k dobrovolnému odběru by měla přijít ve druhé polovině ledna.

Pro budoucnost už se s podobným naplňováním skladů nepočítá. Radní podle hejtmančiných slov plánují udržovat jen takovou zásobu, „aby Středočeský kraj mohl pomoci a vykrýt dodavatele, kdyby vypadl“.

Hasiči by měli dostat náhradu

V souvislosti se sklady ochranných prostředků je pro kraj aktuální také rozhodnutí o finanční podpoře pro hasiče v souvislosti s umístěním prostředků pro boj s koronavirem, jejichž distribuci kraj zajišťoval, v objektu hasičské stanice v Benešově. Při manipulaci s balíky tohoto materiálu a zásob dezinfekce se prý poškodila podlaha – a jak zaznělo v průběhu jednání středočeských zastupitelů, je třeba zaplatit její opravu.

Reakce na chystané změny zásob ochranných pomůcek
- V lednu… po řádné inventuře… skladové karty asi nejsou na skladě :-) U benešovské nemocnice mne to překvapuje (Stanislav Staněk)
- Taková škoda, že takhle vláda a skoro všechny kraje nakoupily ty hodně nekvalitní, ale zato dost drahé čínské KN95. Snad i o tom bude jednat sněmovní vyšetřovací komise. (Radim Dohnal)
- A co teprve, kolik se toho „přemístilo“ a po copperfieldovsku zmizelo… (Tadeáš Hroch)
- Rozdejte je před supermarkety starým lidem, jejichž „roušky“ jsou mnohdy k politování. (Pavel Hrubý)
- Černá skládka nebezpečného odpadu. (Jiří Hodaň)

Zdroj: Twitter