Čerstvé rozhodnutí středočeských zastupitelů o zřízení nového dotačního programu v podobě fondu cyklistické infrastruktury umožňuje, že obce, které „svou“ část cyklostezky na významné trase chtějí, mohou její budování uspíšit. Nikoli však dotazy, kdy už to konečně bude. Vlastním přičiněním.

Práci za kraj mohou udělat obce

Obce mohou pomoci vlastní aktivitou. Tím, že nebudou čekat na to, až se k plánované stavbě dostane kraj (páteřní cyklotrasy mezinárodního významu například v Polabí, podél Vltavy, v Posázaví, Poberouní, u Jizery či třeba Geenway Praha–Vídeň jsou totiž v jeho režii), ale samy se postarají o vše kolem příprav i samotné výstavby; kraj zajistí jen placení. Právě prostřednictvím dotací, které v některých případech mohou být ve výši až 100 procent uznatelných nákladů.

Tak alespoň novou strategii přibližuje náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN), který má v kompetenci oblast financí, dotací a inovací. Připomíná však, že kraj bude podporovat i úsilí obcí při budování regionálních tras; tam nicméně už bude trvat na jejich finanční spoluúčasti na úrovni minimálně 15 procent vlastních prostředků.

Stejnou spoluúčast bude kraj vyžadovat také při podpoře aktivit většinou menších obcí z pomezí Středočeského kraje a hlavního města v rámci jejich úsilí budovat cyklistickou infrastrukturu propojující střední Čechy s Prahou. Zde si však kraj podle Michalikových slov ještě ohlídá, aby představitelé obcí neměli příliš velké oči.

„Jestli si to obec může dovolit,“ řekl náměstek hejtmanky. K tomu poslouží podmínka, že dotace může dosahovat maximálně 35 procent ročních daňových příjmů. Žádat o zcela nové dotace na budování cyklistické infrastruktury budou obce moci od 10. května.

Koncepci rozvoje cyklistiky má kraj už z minulosti – z roku 2017 – a krásnou. „Zpracovaná je perfektně,“ chválí radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). Zásadní problém je však podle něj v tom, že chystané záměry z podstatné části zůstávají pouze na papíře – či přesněji: většinou v elektronických souborech a na počítačových monitorech. Přenášet tyto záměry do terénu se moc nedaří.

„Obce u páteřních cyklostezek dělají práci, kterou by dělal kraj,“ potvrzuje i on Michalikova slova. Zatím jsou z klíčových hlavních tras hotové pouze fragmenty. Někde nejsou dořešeny výkupy pozemků, mnohde se ještě ani nezačalo projektovat. Nebo se projekty zastavily; často kvůli neshodám s Povodím Labe, povodím Vltavy nebo Správou železnic – a to zpravidla ještě v době, kdy se tato státní organizace ještě jmenovala SŽDC; Správa železniční dopravní cesty. A podle Boreckého to zpravidla trvá půl druhého roku až dva, než se projekt dostane ke stavebnímu povolení…

Dají se čekat velké dotace od státu?

Podporu na zlepšování podmínek pro jezdce na kolech, ať už využívaných k rekreaci, či v rámci běžné dopravy, mají nabídnout i další peníze. Hejtmanka Petra Pecková zmiňuje podporu z ITI, nástroje pro poskytování evropských dotací na rozvoj metropolitních regionů v okolí Prahy či Brna a oblasti v okolí velkých aglomerací typu hradecko-pardubické oblasti.

Jan Lička (Piráti) zase upozorňuje, že na rozvoj cyklistiky žádají hejtmani vládu o 2,5 miliardy. Očekává, že by to mohlo pomoci „dostat lidi z aut do pěšího módu a cyklo-módu“. Borecký nicméně podotýká, že jen Středočeský kraj má připravené podklady, které by z Národního plánu obnovy ČR umožnily žádat o více než 1,1 miliardy korun.

Pro rozvoj cyklostezek však vidí problém nynější opozičník, avšak ještě před půlrokem krajský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO). Pro ně nelze vyvlastňovat pozemky – na rozdíl od chystané výstavby silnic nebo železnic. „Ano, to je komplikace,“ potvrzuje nynější radní Borecký.

Krajské dotace na podporu cyklistiky

- V novém krajském fondu na podporu rozvoje cyklotras, správně Středočeském Fondu cyklistické infrastruktury, je připraveno k rozdělení 18,5 milionu korun

- Obce, města a sdružení budou moci podávat žádosti o dotace od 10. května do 30. července; již v dubnu budou na elektronické úřední desce vyvěšeny přesné podmínky

- Prioritou je podpora výstavby „liniové cyklistické infrastruktury v koridorech dálkových páteřních cyklotras, které budou spolufinancovány i z jiných veřejných zdrojů“ – tedy cyklostezek podpořených dotacemi získanými od státu (z IROP nebo SFDI), k nimž kraj doplatí požadovaný vlastní podíl spoluúčasti žadatele

- Vedle podpory staveb na dálkových páteřních trasách jsou dotace určeny i pro vybrané regionální trasy a spojení cyklotras na území Prahy s těmi na území Středočeského kraje

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje