Pokud má někdo doma nelegálně drženou zbraň, může se jí beztrestně zbavit do konce července. Na Příbramsku takzvané amnestie na zbraně využilo už několik lidí. Odevzdali už 28 zbraní.

„Ve většině případů se jedná o zbraně, které zůstaly doma po někom zemřelém. Především jsou to lovecké zbraně,“ řekla Deníku policejní mluvčí Lenka Pavlová. Mezi odevzdanými zbraněmi je i 14 kusů střeliva. Z celkového počtu zbraní, kterých se v době zatím lidé zbavili, se jedná v 11 případech o zbraně kategorie C, což jsou lovecké zbraně a perkusní revolvery. Jedenáct kusů tvoří většinou staré vojenské pušky. To je kategorie A, tedy zbraně například vojenské, samočinné a jiné. Podle policie se však nejedná o žádné historické skvosty, ale třeba o pušky, pocházející z období kolem roku 1918. Zbytek odevzdaných zbraní tvoří kategorie B, tedy krátké zbraně jako revolvery a pistole. První cesta těchto odevzdaných zbraní směřuje na balistiku, kde se prověřuje, zda s nimi nebyl někdy spáchán trestný čin.

„Řada lidí najde zbraně při úklidech na půdách, při přestavbě domu a podobně. Mnozí s jejich odevzdáním otálejí a pak si počkají na amnestii, která trvá do konce července. V tuto dobu je vhodné se nelegálně držené zbraně zbavit. Je možné jí odevzdat na kterékoliv policejní služebně,“ uvedla Pavlová. Někteří lidé také

Člověk, který v této době odevzdá zbraň kategorie A, B nebo C, popřípadě hlavní část zbraně této kategorie, nebude stíhán za nedovolené ozbrojování. V době amnestie mohou také lidé požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících k držení odevzdané zbraně nebo její hlavní části.

Od února také platí nový zákon o zbraních. Přísnější je například k majitelům signální zbraně. Každý, kdo přechovává signální zbraň větší ráže než 16 mm, je povinen také v době vyhlášení amnestie požádat policii o vydání příslušného zbrojního průkazu nebo licence.
Další novinkou je vydání nového zbrojního průkazu skupiny C - zbraně využívané k loveckým účelům. Nemusí se již předkládat doklad o zaplacení pojištění. Pokud chce majitel zbrojního průkazu prodloužit jeho platnost, musí tak učinit nejdříve 6 měsíců před vypršením platnosti dosavadního průkazu a nejpozději dva měsíce před vypršením lhůty.