Ano, nejde o nic nového – a pokaždé je to s mírnými obměnami stejné: podobné si bývají obsah i forma – a často také velice chatrná čeština z elektronického překladače. „Pisatel sděluje příjemci, že přes webovou kameru notebooku získal choulostivé a citlivé informace. Následuje výhrůžka zveřejnění informací o uživateli a instrukce k uhrazení stanovené částky,“ připomněla Hašlová. S dodatkem, že aktuálně se kdosi dožaduje zaplacení 250 eur v bitcoinech během 48hodinové lhůty. Loni se objevovaly podobné požadavky – jen s částkami v amerických dolarech.

„Odesílatel těchto e-mailů ve skutečnosti žádnými daty nedisponuje,“ uklidňuje Hašlová všechny, v nichž by hrozba přicházející odkudsi z neznáma vyvolávala obavy. Právě na to ovšem odesílatel spoléhá: doufá, že adresát jeho tvrzení uvěří a bude platit, aby si „koupil“ klid. Pak by se skutečně dočkal naplnění slibu: kompromitující materiály o něm zveřejněny nebudou. Stejně to však dopadne i v případě, že věc hodí za hlavu a nebude reagovat. Žádné totiž neexistují. Nicméně – prokázaná ochota platit by mohla vést i k vystupňování hrozeb: ve snaze získat další peníze…

V případě, že k zaplacení již došlo, je podle Hašlové na místě věc neprodleně nahlásit Policii ČR.