V loňském roce došlo na Územním odboru Příbram k poklesu kriminality o 451 případů, tj. o téměř 17 % méně než v roce 2014. Na Příbramsku bylo spácháno celkem 2247 trestných činů. Z toho bylo objasněno 906 případů, což je 40 %. Na Obvodním oddělení Příbram jsme loni evidovali 1134 trestných činů, to je 50 % z celkové trestné činnosti.

Nejvíce se na kriminalitě podílí majetková trestná činnost – 1338 činů (60 % z celkové kriminality), i tady jsme však zaznamenali klesající tendenci, jde o pokles oproti roku 2014 o 324 případů, což je snížení o 19 %. Nejčastější majetkovou trestnou činností je vloupání do ostatních objektů (207) a poté krádeže věcí z vozidel (170). 107 vykradených aut jsme měli přímo v Příbrami. Loni zmizelo 49 automobilů (o 10 méně než předloni) a 57 jízdních kol. Krádeží vloupáním bylo evidováno 509, a to zejména do ostatních objektů (např. garáže, sklepy, hospodářská stavení), domů (81 případů), chat (73), obchodů (55), je to o 150 činů méně než v předchozím roce, snížení o 23 %. Ubylo především vloupání do chat, domů a bytů.

Násilná trestná činnost klesla o 43 případů, ze 160 na 117, což je 27 %. Objasněnost se podařilo zvýšit na 74 %. Došlo k jedné vraždě, která byla objasněna. Úmyslné ublížení na zdraví bylo spácháno 38x, nebezpečné vyhrožování – 34x (objasněno 91 %) a loupeže – 9x (o 18 méně). Dále nám bylo oznámeno např. 11x vydírání, 7x porušování domovní svobody, 5x nebezpečné pronásledování a 4x týrání osoby žijící ve společném obydlí.

Počet hospodářských trestných činů klesl, z 221 na 191. Nejčastějšími případy jsou: neoprávněné držení platebního prostředku - 57x a úvěrový podvod - 30x.

U mravnostní kriminality došlo k nárůstu ze 17 na 34 činů. Z toho je pět případů znásilnění a 17 případů pohlavní zneužívání. Objasněnost však činí 91 % a jde o zvýšení 38 %. Na větším množství pohlavních zneužívání se podílely zejména dva případy dlouhodobého charakteru a s větším počtem poškozených.

Co se týká drogové trestné činnosti, kriminalistům se podařilo během loňského roku odhalit 36 případů trestného činu nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů a především zadržet 52 pachatelů.

Častými případy, které policisté museli řešit, bylo 171x zanedbání povinné výživy, 131x poškození cizí věci, 102x ohrožení pod vlivem návykové látky (což je díky intenzivnímu výkonu na silnicích), 73x maření výkonu úředního rozhodnutí a 32x sprejerství.

Recidivisté spáchali celkem 554 objasněných trestných činů. Nejčastěji se dopouštěli majetkových činů – krádeží v objektech, dále neplatili výživné nebo mařili výkon úředního rozhodnutí. Mladiství ve věku od 15 do 18 let se podíleli na 17 trestných činech.

Při závěrečném shrnutí lze říci, že kriminalita v loňském roce opět klesla a objasněnost je čtyřicetiprocentní. Za posledních deset let je kriminalita na nejnižší úrovni, o 55 % nižší než v roce 2007. Ve všech oblastech kromě mravnostních trestných činů došlo k poklesu, zde však byly objasněny téměř všechny případy. Nejmarkantnější je pokles násilných trestných činů a především loupeží. Přibylo vloupání do obchodů, ale je méně vykradených chat, domů či bytů. Zloději častěji kradli jízdní kola než vozidla.

Monika Schindlová, mluvčí příbramské policie