Odkázala na jednání, k němuž se ještě ve čtvrtek sešli lidé, kteří se k věci mohli kvalifikovaně vyjádřit. „Kromě vedení školy i za účasti orgánu sociálně právní ochrany dětí a s právními zástupci dotčeného chlapce,“ upřesnila policistka, jak se vedly debaty. Jejich výsledkem je svěření nezletilého do péče odborníků.

Okolnosti incidentu, k němuž došlo přímo ve škole, zůstává předmětem šetření příbramských policistů. „Podle prvotních zjištění měl čtrnáctiletý chlapec napadnout nožem dva spolužáky. Zranění, která jim způsobil, byla povrchová – a nevyžádala si lékařské ošetření,“ shrnula Suchánková známá fakta.

Připomněla, že se policisté snaží objasnit, proč k napadení došlo i co mu bezprostředně předcházelo. „V souvislosti s tímto incidentem velice úzce spolupracují s pedagogy – a rovněž s vedením školy. Jejich prioritou je důkladně prošetřit, proč, z jakých pohnutek a za jakých okolností vůbec k incidentu došlo,“ konstatovala.

Upřesnila, že hovořit budou jak s napadenými chlapci, tak s jejich spolužákem, který měl útočit – a také s dalšími žáky, kteří vše viděli v roli svědků.Více zatím policie neprozradí. „S ohledem na nízký věk všech účastníků nemůžeme v tuto chvíli sdělovat bližší či detailnější informace,“ zdůraznila v pátek Suchánková.